11.3.2020
MIKÄ FRONT ASSISTANT? Simply Clever

Kaupunkiajonopeuksissa Front Assistantin uusimman versiot sisältävät hätäjarrutuksen lisäksi ennakoivan jalankulkijasuojan. Tämän ansiosta järjestelmä tekee hätäjarrutuksen, jos jalankulkija tulee yllättäen auton eteen.

Autossasi on yhä enemmän älykästä tekniikkaa, joka lisää turvallisuutta. Automaattinen hätäjarrutusjärjestelmä eli Front Assistant on suunniteltu ehkäisemään uhkaava törmäys.

TEKSTI JA KUVAT: ŠKODA Auto

Näin se toimii. Maskiin asennettu tutkatunnistin valvoo auton edessä olevaa aluetta ja arvioi jatkuvasti edessä olevien kohteiden etäisyyttä, suuntaa ja nopeutta. Järjestelmä voi ottaa sen versiosta riippuen huomioon autojen lisäksi myös jalankulkijat, pyöräilijät, kaarteet ja jopa liikennemerkit.

Esimääriteltyjen algoritmien avulla järjestelmä pystyy arvioimaan, aiheutuuko kohteista mahdollinen törmäysuhka. Toiminta-alue riippuu olosuhteista, kuten tietyypistä, säästä ja edessä olevien kohteiden heijastavuudesta. Järjestelmä liittää kokoamansa havainnot tietoihin auton omasta nopeudesta ja liikeradasta ja päättelee niiden perusteella, onko mahdollisesti syntymässä vaarallinen tilanne.

Jos auton sensorit havaitsevat edessä jalankulkijan tai jos järjestelmä havaitsee, että edellä ajava auto hidastaa tai pysähtyy nopeasti, se herättää kuljettajan huomion ja valmistelee auton jarrujärjestelmän nopeaa pysähtymistä varten.

Ensin järjestelmä jarruttaa vähän. Jos kuljettaja tässä vaiheessa herää toimintaan, painaa jarrua tai liikuttaa ohjauspyörää, järjestelmä lopettaa omat toimensa ja antaa vastuun kuljettajalle. Jos kuljettaja ei edelleenkään reagoi, järjestelmä jarruttaa täydellä voimalla pyrkien siten vähentämään törmäyksen vaikutuksia – tai estää koko törmäyksen.

Järjestelmä toimii kaikissa ajonopeuksissa erittäin hidasta ajamista lukuun ottamatta. Uusimmat tutkat toimivat jopa nopeuteen 210 km/h saakka.

MUISTATHAN!

Turvatekniikka auttaa ehkäisemään ja korjaamaan kuljettajan virheitä. Avustimet eivät kuitenkaan kumoa fysiikan lakeja tai kuljettajan vastuuta, joten autoilija on edelleen ajoneuvonsa älykkäin ominaisuus.

Lisää Škodan turvallisuusavustimista näistä linkeistä:
skoda.fi/turvallisuusavustimet