7.4.2020
Pääjohtaja Maier: Koronaviruksen jälkeinen aika tulee Ajankohtaista & Uutta

ŠKODA Auton pääjohtaja Bernhard Maier kertoo nykytilanteen haasteista, pandemian seurauksista ja tulevaisuudesta.

TEKSTI JA KUVAT: ŠKODA AUTO

Kiitos etäyhteyshaastattelusta. Miten työnteko kotitoimistosta käsin sujuu? Yllättävän hyvin. Hallituksen kokoukset pidetään etäyhteydellä, kuten myös lähes kaikki muut palaverit, ja tietysti meillä on sähköpostit ja puhelimet. Odotan kuitenkin saavani taas nähdä ihmiset kasvotusten, mitä ei mikään korvaa. Monet ihmiset jo kaipaavat tätä, ja osaamme varmasti arvostaa kohtaamisia entistä enemmän, kun taas tapaamme.

Miten Škodalla reagoitiin koronaviruskriisiin alkuvaiheessa?
Tällaisissa poikkeustilanteissa meidän pitää pystyä reagoimaan nopeasti ja yhtenäisesti. Perustimme heti erikoisryhmän ja kriisinhallintaryhmän kokoamaan kaiken oleellisen tiedon ja toteuttamaan prosesseja ja toimenpiteitä. Työntekijöidemme terveys ja terveystilanne koko yhteiskunnassamme oli silloin ja on edelleen kaikkein tärkeintä. Siksi suljimme 18.3. kolme Tšekin tehdastamme ja mukautimme alihankintaketjumme.

Nyt keskitymme käyttämään tämän sulkuajan kurinalaisesti hyödyksi ja organisoimaan kaiken valmiiksi asteittaista uudelleenkäynnistystä varten. Tiettyjä toimintoja on myös pidettävä käynnissä, kuten voimalaitosta ja varaosien toimituksia. Samaan aikaan jatkamme työtä monien projektien parissa kuten tuotekehityksessä. Meillä on sikäli onnea, että paljon voidaan tehdä myös kotona.

Alkuperäisten suunnitelmien mukaan tuotannon piti käynnistyä uudelleen 6.4, mutta tuotantokatkosta on pidennetty 20.4. asti. Miksi?
Koska pandemian kurissapitämisen toimenpiteet ovat levinneet yli rajojen ja koska vähittäiskauppasektorimme toiminta Tšekissä ja monissa muissa EU-maissa on edelleen pysähdyksissä. Alihankintaketjujemme toiminta ja osien toimitukset eivät vielä ole taattuja. Vaikka käynnistäisimme tuotantomme nyt, meiltä puuttuisi tärkeitä osia, esimerkiksi toimittajiltamme Etelä-Euroopasta. Koska autonvalmistajien ja alihankkijoiden yhteydet ovat tiiviit, tuotannon uudelleenkäynnistämisen on suunniteltava tapahtuvan koko Euroopan tasolla.

Jos tuotanto käynnistyy uudelleen 20.4., miten työntekijöiden terveyttä suojataan jatkossa?
Tällä hetkellä kehitämme Turvallinen tuotanto- ja Turvallinen toimisto -konseptia, jolla pyritään järjestämään paras mahdollinen suojautuminen kaikille työntekijöillemme ja erityisesti toisiaan lähellä työtään tekeville esimerkiksi tehtaiden tuotantolinjoilla. Konsepti käsittää kattavia suojaustoimenpiteitä, kuten kasvosuojaimet ja desinfioinnit. Toimenpiteet koskevat henkilöitä, jotka tekevät kiireellisiä ja välttämättömiä töitä tehtaiden sulkuaikana.

Škodan pääjohtaja Bernhard Maier

Solidaarisuus, luottamus ja järkevyys

Kuinka rajusti koronaviruskriisi on vaikuttanut Škodaan?
Se on vaikuttanut vakavasti myyntiin monissa eri maissa eri puolilla maailmaa. Myyntituloja kertyy tällä hetkellä erittäin vähän, mutta kiinteät kustannuksemme ovat pysyneet ennallaan, mikä on valtava taakka. Siksi on erinomaista, että Tšekin hallitus on nopeasti ja epäbyrokraattisesti toimien myöntänyt tukea talouselämälle tässä vaikeassa tilanteessa – esimerkiksi järjestämällä apupaketin, jota voidaan verrata Saksassa toteutettuun lyhennetyn työajan korvaukseen. Kuitenkaan tällainen ratkaisu ei voi olla rajattomasti käytettävissä. Tulevina päivinä ja viikkoina koko yhteiskunnan kannalta on ratkaisevaa pystyä löytämään oikea tasapaino ihmisten suojaamisessa virukselta mahdollisimman hyvin sekä talouden toiminnan turvaamisessa ja siten työpaikkojen säilymisessä.

Osaatteko tässä vaiheessa arvioida koronaviruspandemian taloudellisia seurauksia?
Vielä on liian aikaista. Positiivisena seikkana on todettava, että toimintamme on ollut kannattavaa ja maksuvalmiutemme on riittävä. Škoda on tehnyt viime vuosina tuotantoennätyksiä, mutta nyt jokainen linjoilta valmistumatta jäävä auto iskee loven. Monen vuoden ajan olemme valmistaneet autoja kapasiteettimme äärirajoilla, mutta tänä vuonna tuskin pystymme täysin kattamaan syntyviä menetyksiä. Meidän on todella syytä toivoa, että pandemia pystytään hillitsemään mahdollisimman pian, jotta saamme toimituksemme jälleen käyntiin.

Erinomaisen ja kilpailukykyisen automallistomme ansiosta olemme hyvissä asemissa. Kun autokauppa taas vilkastuu ja monessa maassa suljetut autokaupat jälleen avataan, elämä palautuu takaisin normaaliin ja talous alkaa tointua. Tilanteen haastavuudesta huolimatta olen täysin varma, että yhtiömme selviytyy tästä entistä vahvempana eikä vähiten siksi, että tämä aika on entisestään lähentänyt meitä Škoda-perheenä. Nyt näytämme, mikä meille on ominaista: solidaarisuus, luottamus ja järkevyys. Haluan esittää sydämelliset kiitokseni kaikille škodalaisille asioiden erinomaisesta hoitamisesta.

Uskotte Škodan selviytyvän kriisistä ilman irtisanomisia?
Strategia 2025 -ohjelmassamme olemme määrittäneet selvän kasvusuunnitelman vuoteen 2025 saakka, ja se pätee edelleen. Aiomme jatkaa suunnitelman mukaisesti tämän vaikean tilanteen jälkeen. Koronaviruksen jälkeinenkin aika tulee. Meille ensiarvoisen tärkeää on pitää kaikki škodalaiset mukana.

Millaisia vaikutuksia arvelette pandemialla olevan maailmantalouteen?
Vaikutukset globaalisti verkottuneeseen maailmantalouteen ovat jo olleet vakavia. Kukaan ei pysty tarkasti arvioimaan vaikutuksia tässä vaiheessa, mutta ne ovat joka tapauksessa suuremmat kuin millään muulla tekijällä vuosikymmeniin. Mitä pidempään ihmiset ovat kotona ja talous pysähdyksissä, sitä suurempi on riski, että viime vuosina saavutettu vauraus ja hyvinvointi murentuvat. Siksi ainut tapa selviytyä tästä haastavasta tilanteesta yhdessä on koordinoitu kansainvälinen yhteistyö. Nyt jos koskaan tarvitaan solidaarisuutta aiheutuneiden menestysten kompensoimiseksi.

Mitä sillä tarkasti ottaen tarkoitetaan?
Nyt on entistä tärkeämpää saavuttaa koko Euroopan tasoinen yhteisymmärrys, jotta pääsemme kriisin jälkeen takaisin raiteille. On esimerkiksi oikein keskustella eurobondien käytöstä tai vaihtoehtoisista toimenpiteistä, jotka pitkällä aikavälillä vahvistavat Euroopan Unionia. Olemme osa kansainvälisesti aktiivista suurta konsernia, jonka juuret ovat Saksassa ja Euroopassa. Olen vakuuttunut, että vahva ja yhtenäinen Eurooppa, jossa tavarat ja ihmiset liikkuvat vapaasti, on talouselämälle ja demokraattiselle yhteiskunnalle korvaamatonta.

Omaksumme uusia tapoja tehdä työtä

Nykyistä tilannetta on peräti mahdoton arvioida. Miten mitään voidaan suunnitella?
Käymme läpi erilaisia ennusteita, jotta pystymme valmistautumaan erilaisiin mahdollisuuksiin. Aiempien terveyskriisien kehittymisten perusteella yksi mahdollinen ennuste on asiantuntijoiden V-skenaario, joka saattaa toteutua. Skenaarion mukaan meitä kohtaisi äkillinen romahdus lyhyellä aikavälillä, mutta siitä selviydyttäisiin nopeasti ja olisimme entistä vahvempia. Tällaisesta skenaariosta on Kiinassa näkyvissä ensimmäisiä merkkejä. Olen varma, että pystymme siihen myös Euroopassa – ihmisten oikeilla suojautumistoimenpiteillä ja ennen kaikkea oikealla asenteella.

Lisäksi eri maiden hallitusten on kriisin jälkeisessä ajassa tarjottava huomattavia kannustimia tukiohjelmien ja lainojen muodossa. Olen erittäin tyytyväinen, että monessa EU-maassa tällaisista toimenpiteistä jo keskustellaan. Se on ainut tapa saada V-skenaario mahdolliseksi. Pelissä on todella paljon. Maiden toimiminen vain omien intressiensä mukaisesti ei ole se tapa, jolla elämisen perustaksi saavutetaan inhimillisyyden, moraalin ja talouden tasapaino.

Yritykset tukevat yhteiskunnan toimintaa nyt eri tavoin. Mitä ŠKODA tekee?
Autamme monin tavoin. Esimerkiksi teknisen tuotekehityksen osastomme valmistaa 3D-tulostimella FFP3-tason hengityssuojaimien osia yhteisessä projektissa Tšekin teollisen tuotannon tutkimus- ja innovaatiokeskuksen (RICAIP) ja Tšekin teknisen yliopiston informatiikan, robotiikan ja kybernetiikan instituutin (CIIRC) kanssa. Hengityssuojaimia tarvitaan sairaaloissa kiireellisesti.

3D-tulostettu CIIRC RP95-3D -hengityssuojain.

Olemme myös toimittaneet 150 sähköpotkulautaa Škoda Digilabin BeRider-alustan kautta ja yli 200 autoa sairaanhoidon ihmisten liikkumisen turvaamiseksi. Intiassa vastaamme Volkswagen-konsernin toiminnoista ja Punen tehtaallamme valmistetaan kasvosuojaimia lääkäreille.

Miten koronaviruskriisi vaikuttaa autojen sähköistymisen e-mobility-strategiaan?
Tällä hetkellä pysymme suunnitelmissamme: Vuoden 2022 loppuun mennessä mallistossamme on kymmenen voimalinjassaan osittain tai pelkästään sähköä hyödyntävää automallia. Kuluvan vuoden loppuun mennessä esittelemme ENYAQ iV -mallin, joka on ensimmäinen täyssähköautomme ja sellaiseksi alusta alkaen suunniteltu.

Mitä olette henkilökohtaisesti oppineet kriisistä?
Mieleen tulee heti montakin asiaa. Esimerkiksi se, ettei koskaan saa pitää mitään itsestään selvänä, etenkään niitä arjen yksinkertaisia ja pieniä perusasioita. Tällaisena aikana niitä oppii arvostamaan aivan uudella tavalla. Viestinnän ja digitalisaation suhteen olen huomannut, että olemme jo pitemmällä kuin ennen koronavirusta edes tiesimme. Pystymme nopeasti omaksumaan uusia tapoja tehdä työtä.

Jatkamme digitaalisen viestinnän tehokkuuden täyttä hyödyntämistä myös kriisin mentyä ohi. Ja lopulta, sitten kriisin jälkeen, saatamme pidetyistä turvaväleistä huolimatta havaita, että kriisi lähensi meitä. Juuri siksi ja kaikesta nykyisestä epävarmuudesta huolimatta, yksi on varmaa: jokainen kriisi – tämä nykyinenkin – on meille kaikille myös mahdollisuus.