ŠKODA AUTO avasi Mladá Boleslavissa testiautojen ja prototyyppien rakentamisen uuden yksikön

Mladá Boleslav 14. tammikuuta 2021. ŠKODA AUTON tekninen tuotekehitysosasto avasi Mladá Boleslaviin uuden yksikön, jossa rakennetaan testiautot ja prototyypit. Uudessa yksi-kössä nämä erikoistarkoitusten autot voidaan nyt valmistaa saman katon alla. ŠKODA AUTO käyttää uudessa yksikössään kaikissa valmistusprosesseissa alan uusinta huipputekniikkaa kuten robottiasemia ja virtuaalitodellisuuden ratkaisuja.
SKODA AUTO

Teknisestä tuotekehityksestä 1. tammikuuta alkaen vastaava ŠKODA AUTON hallituksen uusi jäsen Johannes Neft: "Testiautojen käyttö merkitsee meille mahdollisuuksia tehdä tärkeitä päätelmiä lukuisista eri teknisistä parametreistä jo tuotekehityksen varhaisessa vaiheessa, jolloin pystymme toteuttamaan tarvittavia muutoksia jo paljon ennen uusien automallien sarjatuotannon alkua. Nyt otamme tässä jo seuraavan askeleen. Vastaisuudessa rakennamme vuosittain 300 testiautoa ja 120 prototyyppiä tehokkaasti saman katon alla uudessa huippunykyaikaisessa yksikössämme Mladá Boleslavissa. Olemme toteuttaneet ihanteelliset olosuhteet ja edellytykset kehittää autojamme entistä paremmin ja siten muokata automerkkimme tulevaisuutta".

Katso video tästä linkistä.

Autojen yksittäisten komponenttien kuten koko auton suunnittelussa erilaiset perinteiset testit säilyttävät asemansa, vaikka testauksissa digitaaliset simulaatiot ja mallit nousevatkin aina vain tärkeämmiksi. Modernien autojen yhä monimutkaisemmaksi ja tehokkaammaksi muuttuvan elektroniikan vuoksi testeissä keskitytään sähkölaitteiden, elektroniikan ja avustinjärjestelmien toiminnan sekä auton tietokoneiden välisen kommunikaation testaamiseen. ŠKODA on jo ehtinyt rakentaa uudessa yksikössään muutamia ENYAQ iV -täyssähkötestiautoja.

Testiautojen ja prototyyppien rakentamisen johtaja David Vaněk: "Uudessa yksikössämme on kolme kerrosta, joissa sijaitsevat osien varasto, korikokoonpano, loppukokoonpanolinja ja maalaamo. Kaikki nämä kätevästi kävelyetäisyydellä toisistaan. Yksikössä toteutettu erittäin suuri automaatioaste mahdollistaa nopeammat prosessit sekä siten testiautojen ja prototyyppien selvästi suuremman valmistuskapasiteetin. Lisäksi yksikössämme hyödynnetään huipputason virtuaalitekniikkaa. Avokonttoritiloissamme on 168 työpistettä ja 13 kokoushuonetta. Yksikön 14 000 neliömetrin pinta-alasta suurin osa on autojen rakentamisen tiloja".

Osien varasto on sijoitettu ensimmäiseen kerrokseen, jonka yhteydessä on katettu ulkoalue rekoilla tulevan tavaran purkamiseen. Autojen korit valmistetaan toisessa kerroksessa, ja kolmannesta kerroksesta löytyvät loppukokoonpanolinja ja maalaamo. Kerrosten välillä tavarat kuljetetaan tavarahisseillä.

Kahden uuden robottiaseman ansiosta korinvalmistuksen automaatioaste on noussut 15 prosentista 45 prosenttiin. Sen myötä valmistuskapasiteetti on nyt kaksinkertaistunut kymmeneen koriin viikossa, mutta tilantarve on pienentynyt 20 prosentilla. Yksikössä on myös mahdollista rakentaa suunniteltuja uusia painoa säästäviä kevytrakenteita, sillä ŠKODA AUTO on yhdistänyt korinvalmistukseen innovaatiokeskuksen, jossa testataan erilaisia liitostekniikkoja kuten erityyppiset niittaukset, lastuton liitosruuviporaus, laserhitsaus ja yhdistelmätoteutukset.

Virtuaalitodellisuuden tekniikka mahdollistaa työpisteiden konfiguroinnin ja mukauttamisen. Logistiikassa käytetään huipputason IT-järjestelmiä. Laadunvarmistus on integroitu tuotantoprosessiin toimimaan rinnakkaisesti eri valmistusvaiheissa. Uudesta yksiköstä löytyy laadunvarmistukseen myös dynamometri, jolla voidaan simuloida jopa 300 tuntikilometrin ajonopeutta.

Testiautojen ja prototyyppien uusi valmistusyksikkö on myös ekologisesti erittäin edistyksellinen. Lyhyet etäisyydet säästävät vuositasolla noin 1 800 litraa polttoainetta, mikä tarkoittaa noin viisi tonnia pienempää CO2-päästöä. Kaikkien varastotoimintojen sijoittaminen lähelle autojen rakentamista merkitsee myös lisää säästöjä: logistiikan vuosikustannukset pienenevät noin 150 000 eurolla.

MEDIALAATIKKO
Kuvat: ŠKODA AUTO

Lataa kaikki