ŠKODA esittelee ympäristövastuullisen liikkumisen tiekartan

Mladá Boleleslav 22. syyskuuta 2022. ŠKODA AUTO pyrkii vähentämään hiilidioksidipäästöjään tukeutuen tulevaisuusohjelmaansa NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030. Sähköllä liikkumiseen siirtymisen vauhdittamisen rinnalla keskiössä ovat kestävän kehityksen mukainen tuotanto ja täyssähköautot, toimitusketjuja unohtamatta. Tavoitteiden saavuttamiseksi ŠKODA on esimerkiksi sitoutunut kierrätysmateriaalien käyttöön autoissaan ja täyssähköautojen käytettyjen korkeajänniteakkujen kierrätykseen.

› Tavoitteet vuoteen 2030: systemaattisesti edistää ilmastoneutraalin liikkumisen toteutumista ja pienentää automalliston keskimääräistä CO2-päästöä yli 50 prosentilla vuoteen 2020 verrattuna

› Keskiössä sähköllä liikkuminen, ilmastoneutraali tuotanto, sekä uusiutuvat ja kierrätetyt materiaalit

› Vastikään perustettu ulkoisten jäsenten vastuullisuustoimikunta (Sustainability Advisory Council) tuo asiantuntemusta tärkeiden päätösten tekemiseen

› Kestävä kehitys on oleellinen osa tulevaisuusohjelmaa NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030

Kestävä kehitys tulevaisuusohjelman NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030 sydämenä

ŠKODA AUTO on määrittänyt ympäristövastuullisuuden tulevaisuusohjelmansa NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030 yhdeksi avainpainopisteekseen ja asettanut kunnianhimoiset tavoitteet kaiken toimintansa ja koko arvoketjunsa CO2-jalanjäljen pienentämiseksi. Kuluneen vuoden aikana ŠKODA AUTON investoinnit tässä suhteessa – yhdessä kattavan ja läpinäkyvän ympäristöaiheista, sosiaalisesta vastuusta, hallinnosta ja rahoituksesta viestimisen kanssa – ovat auttaneet Volkswagen-konsernin maailman ensimmäiseksi autonvalmistajaksi, joka täyttää Euroopan Unionin vastuullisen kehityksen rahoitussuunnitelman ja EU-taksonomian raportointivaatimukset.

Sähköllä liikkumiseen siirtymisen vauhdittaminen

ŠKODA AUTO esittelee vuoteen 2026 mennessä kolme uutta täyssähköautomallia, ja niiden jälkeen luvassa on lisää. Škodan tavoite vuoteen 2030 mennessä on nostaa täyssähköautojen osuus Euroopan myynnissään yli 70 prosenttiin ja pienentää automallistonsa keskimääräistä CO2-päästöä vuoteen 2020 verrattuna yli 50 prosentilla.

Tuotannon hiilijalanjäljen pienentäminen

ŠKODA AUTO käyttää autojensa valmistuksessa yhä enemmän uusiutuvaa energiaa, mikä merkittävästi pienentää tuotannon CO2-päästöä. Kaikki kolme Tšekissä sijaitsevaa tehdasta tulevat olemaan hiilineutraaleja vuoteen 2030 mennessä ja Intian tehtaat täysin CO2-neutraaleja vuoteen 2025 mennessä. Vrchlabín komponenttitehdas Tšekissä ylsi tähän tavoitteeseen jo vuonna 2020. Uusiutuvan energian käytön lisäksi kattavia toimenpiteitä ovat myös jätteiden kierrätys, resurssitehokkaiden materiaalien ja prosessien käyttö, sekä suurimmalta osalta vihreä logistiikka. Lisäksi ŠKODA AUTO tukee yhteistyössä ŠKO-ENERGON kanssa tuulipuiston rakentamista Moravice-Melčiin itäisessä Tšekissä.

Kestävän kehityksen materiaalikierto ja ajoakkujen toinen elinkaari

ŠKODA AUTO lisää ŠKODA VISION 7S -konseptiautossa jo esiteltyjen luonnollisten, kierrätettyjen ja kierrätyskelpoisten materiaalien käyttöä automalleissaan. Kierrätysmetalleista ja -lasista valmistettujen osien lisäksi uusissa autoissa käytetään kierrätettyä muovia. Esimerkiksi ŠKODA ENYAQ iV:n istuinverhoiluun on tarjolla uudesta villasta ja kierrätetyistä PET-juomapulloista valmistettu materiaali. Seuraavassa vaiheessa tullaan käyttämään muovista ja sokerijuurikas- tai elefanttiheinäkuidusta valmistettuja komposiittimateriaaleja.

Tutkimukset riisinkuoren, hampun, korkin ja kookoksen kuitujen käytöstä jatkuvat. ŠKODA ottaa täyssähköautoissa käytettyjä korkeajänniteakkuja käyttöön kiinteinä energiavaraajina ennen niiden kierrättämistä. Tämä korkeajänniteakkujen toinen elinkaari pienentää merkittävästi akkujen CO2-jalanjälkeä.

Sähköautojen ilmastoneutraali käyttö

ŠKODA AUTON kokonaisvaltainen lähestymistapa kestävään ja vastuulliseen kehitykseen sisältää CO2-neutraalin tuotannon lisäksi täyssähköautojen mahdollisen paikallispäästöttömän käytön. ŠKODA ENYAQ iV toimitetaan jo nyt asiakkaille hiilineutraalina. ŠKODA AUTO kompensoi vielä tällä hetkellä väistämättä syntyvät CO2-päästöt ostamalla sertifioituja päästöoikeuksia. ŠKODA AUTO tukee myös uusiutuvien energialähteiden käytön laajentamista Euroopassa. ŠKODA AUTO on esimerkiksi mukana tukemassa Suomeen rakennettavan tuulipuiston rakentamista. Sen laskennallinen vuotuinen 570 gigawattitunnin sähköntuotanto riittää noin 150 000 kotitaloudelle – ja myös paikallisia päästöjä tuottamattomien ŠKODA-täyssähköautojen lataamiseen.

Vastikään perustetussa ulkoisten jäsenten vastuullisuustoimikunnassa kansainväliset asiantuntijat

ŠKODA AUTO perusti oman ulkoisten jäsenten vastuullisuustoimikuntansa marraskuussa 2021. Tämän riippumattoman toimikunnan muodostavat viisi kansainvälisesti tunnustettua asiantuntijaa, jotka avustavat ja neuvovat ŠKODA AUTON johtokuntaa suunniteltujen, kestävän kehityksen mukaisten toimenpiteiden toteuttamisessa ja tarjoavat uusia, erilaisia näkökulmia, impulsseja sekä lähestymistapoja. ŠKODA AUTO on yksi ensimmäisistä tšekkiläisistä yrityksistä, joka hyödyntää oman toimikuntansa asiantuntemusta tällä alalla.

Kattavaa koulutusta ja lisää kestävän kehityksen aktiviteetteja ŠKODA-jälleenmyyjä/-huoltokumppaniliikkeille

Kestävän kehityksen ja vastuullisuuden matkalle ŠKODA ottaa mukaansa 3200 jälleenmyyjää eri puolilla maailmaa. Vähittäiskaupan kestävän kehityksen GreenRetail-ohjelman rinnalla tuotteiden GreenProduct-ohjelman keskiössä ovat mahdollisimman ympäristövastuulliset tuotteet, ja tuotannon GreenFactory-ohjelma keskittyy tuotteiden ympäristövastuulliseen valmistamiseen.

ŠKODA AUTON kestävän kehityksen toimenpiteet perustuvat koko Volkswagen-konsernin ympäristönsuojelulliseen toiminta-ajatukseen "goTOzero". Se koskee ilmastonmuutokseen vaikuttavia tekijöitä, raaka-aineresursseja, ilmanlaatua sekä ympäristövastuullisuutta.

Toiminta-ajatuksen osana #Project1Hour-aloite kehottaa Volkswagen-konsernin jokaista 660 000 työntekijää pohtimaan omia mahdollisuuksiaan kestävän kehityksen ja ilmastonsuojelun edistämiseksi ja juhlistamaan Maan päivää joka vuonna 22. huhtikuuta. Vuonna 2022 tähän kutsuun vastasivat ŠKODA AUTON työntekijät sekä työntekijät sen tytäryhtiöissä: SAVWIPL Intiassa, ŠKODA AUTO Saksassa ja ŠKODA AUTO Slovakiassa.

Koko lehdistötiedote luettavissa oheisesta PDF-tiedostosta.

MEDIALAATIKKO
Kuvat: ŠKODA AUTO

Lataa kaikki