Maan päivän kunniaksi tuotannosta ja logistiikasta vastaava Škoda Auton hallituksen jäsen Michael Oeljeklaus (kolmas oikealta) liittyi tiiminsä seuraan istuttaakseen puun Mladá Boleslavin päätehtaan alueelle. Tapahtumalla tuettiin Volkswagen-konsernin #Project1Hour-hanketta, johon konsernin eri automerkkien tuhannet työntekijät ovat osallistuneet tavoitteenaan kestävän kehityksen edistäminen.

Škoda Auto tukee luonnon monimuotoisuutta maailmanlaajuisesti

Mladá Boleslav 22.5.2023. Škoda Auto juhlisti kansainvälistä luonnon monimuotoisuuden päivää esittelemällä valikoituja toimenpiteitä ja hankkeita, joiden tarkoituksena on luonnon monimuotoisuuden suojeleminen eri puolilla maailmaa sijaitsevien tehtaidensa yhteydessä. Yrityksen työntekijät osallistuvat aktiivisesti näiden ympäristönsuojelutoimenpiteiden toteutukseen. Škoda Auto on sitoutunut kokonaisvaltaisesti kestävän kehityksen edistämiseen koko arvoketjussa yhdistäen nämä sitoumukset GreenFuture-strategiaansa.

  • Škoda Auto toteuttaa eri puolilla maailmaa sijaitsevien tehtaidensa yhteydessä lukuisia eri toimenpiteitä luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi.
  • Autonvalmistaja aikoo istuttaa tänä vuonna yli 70 000 puuta Škoda Trees -ohjelmaansa liittyen.
  • Škoda Auton lahjarahasto lanseeraa Krakonoš Gardens -rahoitushankkeen luonnon monimuotoisuutta tukevia biodiversiteettiprojekteja varten.
  • Intian Punen tehdasalueella elää yli 340 kasvi-, puu- ja eläinlajia. Aurangabadin tehtaan yhteydessä sijaitsevassa "happipuistossa" kasvaa 36 500 puuta.

"Kansainvälisenä autonvalmistajana Škoda Auto on erittäin tietoinen ympäristöön liittyvistä vastuistaan. Liiketoimintamme ekologisten vaikutusten jatkuva minimointi on nyt ja tulevaisuudessa ratkaisevan tärkeä osa yritysstrategiaamme. Olemme vakaasti sitoutuneet luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen ja ennallistamiseen ympäri maailmaa – niin tehtaidemme alueella kuin niiden ulkopuolella. Avaintekijänä on työntekijöiden sitouttaminen: škodalaiset lanseeraavat joka vuosi erilaisia projekteja ja auttavat suojelemaan yhteistä ympäristöämme pitkällä aikavälillä", tuotannosta ja logistiikasta vastaava Škoda Auton hallituksen jäsen Michael Oeljeklaus kertoo.

Yli 70 000 uutta puuta vuonna 2023

Vuodesta 2007 lähtien Škoda on istuttanut yhden puuntaimen jokaista Tšekin tasavallassa myymäänsä autoa kohti. Miljoonan puun paalumerkki ohitettiin jo vuonna 2021. Myös Škoda-jälleenmyyjä- ja huoltokumppaniliikkeet sekä asiakkaat ovat osallistuneet hankkeeseen vuodesta 2017 lähtien.

Vuoden 2023 aikana istutetaan yhteensä 71 152 uutta puuta. Puut pidättävät vettä, imevät sitä maaperästä ja estävät eroosiota sekä tukevat samalla biodiversiteettiä ja ekosysteemien tasapainoa. Partnership Foundation -säätiön kanssa yhteistyössä toteutettava hanke tarjoaa jälleen tänä vuonna rahoitusohjelman, josta kaupungit, kunnat, voittoa tavoittelemattomat yhteisöt, koulut, kansallispuistot ja muut kansalliset toimijat voivat hakea rahoitusta omiin projekteihinsa. Rahoituksen saavat organisaatiot ostavat siemenpuut – Škoda Auto vastaa kustannuksista ja osallistuu istutettujen puiden hoitamiseen.

Puiden istuttamiseen liittyy läheisesti myös dendrologinen eli puulajitieteellinen tutkimus, jota on tehty vuosittain 2–3 kuukauden aikana kesällä ja syksyllä vuodesta 2010 lähtien. Tutkimuksen yhteydessä laadittu, kaikki puuvartiset kasvilajit kattava, luettelo käsittää yli 1 200 puuta ja yli 460 pensasryhmää, joita löytyy 24 000 m²:n kokoiselta alueelta. Tutkimukseen kuuluu lukuisten eri parametrien seuranta ja kirjaaminen, kuten suku ja laji, rungon ympärysmitta, puun korkeus, fysiologinen ikä ja elinvoimaisuus.

Pelkästään vuonna 2023 istutetaan yhteensä 71 152 uutta puuta. Puut pidättävät vettä, imevät sitä maaperästä ja estävät eroosiota sekä tukevat samalla biodiversiteettiä ja ekosysteemien tasapainoa.

Uusi Krakonoš Gardens -hanke

Škoda Auton lahjarahasto on käynnistänyt tänä vuonna Krakonoš Gardens -rahoitushankkeen Škoda Auto Brand Management -osaston ja Volkswagen Financial Servicesin tuella. Ohjelmasta vastaava asiantuntijataho on Krkonošen kansallispuisto. Hankkeen tarkoituksena on luonnon suojeleminen ja biodiversiteetin edistäminen koskien esimerkiksi tietyssä ympäristössä eläviä lajeja ja tietyn paikan ekosysteemejä. Kaupunkien, paikallishallintojen ja muiden organisaatioiden hankkeisiin voidaan myöntää enimmillään 250 000 Tšekin korunan arvoinen rahoitus.

Uhanalaisten muuttohaukkojen suojapaikka

Maaliskuun alussa 2023 uhanalainen muuttohaukkapari on palannut energiayhtiö Ško-Energon Mladá Boleslavissa sijaitsevan lämpövoimalan piippuun kahden vuoden tauon jälkeen. Ško-Energo asensi 168 metrin korkeuteen haukoille tarkoitetun pesälaatikon, johon sijoitetun online-kameran kautta voi seurata haukanpoikasten kehitystä. Tähän mennessä haukat ovat kasvattaneet kyseisessä pesässä 21 poikasta.

Škodan työntekijät tukevat aktiivisesti kestävän kehityksen hankkeita

Škodan työntekijät osallistuvat merkittävällä panoksella luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen ja ympäristön suojeluun. Työntekijöillä oli viime vuonna Škoda Trees -ohjelman puitteissa ratkaiseva rooli tornadon turmeleman Hruškyn alueen uudelleen metsittämisessä Etelä-Moraviassa. Lisäksi noin 300 työntekijää ja heidän perheenjäsentään osallistuu vuosittain Clean Up Czechia -siivouskampanjaan Škoda Auton kolmen Tšekissä sijaitsevan tehtaan alueilla.

Sitoutuminen luonnon monimuotoisuuden edistämiseen Intian tehtailla

Škoda Auto Volkswagen India Pvt. Ltd. (SAVWIPL) on Intian liiketoiminta- ja biodiversiteettihankkeen (IBBI) allekirjoittajana sitoutunut luonnon monimuotoisuuden suojelemiseen Intian niemimaalla erilaisten projektien myötä. Esimerkiksi Škodan 500 hehtaarin kokoisella, Intian Punessa sijaitsevalla tehdasalueella elää yli 340 eri kasvi-, puu- ja eläinlajia. Perhos- ja mehiläispuutarha tarjoaa ravintoa ja suojaa lukemattomille hyönteisille.

Aurangabadin tehtaan yhteydessä sijaitsevan "happipuiston" ja "vihreän keskuksen" alueella kasvaa 36 500 puuta. Ne tuottavat happea ja sitovat hiilidioksidia sekä tarjoavat pesimispaikan alkuperäiseen lajistoon kuuluville lintulajeille. Samalla ne edistävät luonnon monimuotoisuutta. Hankkeen toisessa vaiheessa istutetaan vielä yli 50 000 puuta.

Intian tehtaalla käytettävät aurinkopaneelit edistävät uusiutuvan energian käyttöä. SAVWIPL perusti Puneen yhden Intian autoteollisuuden suurimmista aurinkopaneelikattojärjestelmistä, joka tuottaa 26,6 miljoonaa kilowattituntia vuosittain.

Maharashtran osavaltiossa sijaitsevalla Alibagin alueella Škoda Auto tukee 100 hehtaarin kokoisen turmeltuneen metsämaan uudelleen metsittämistä yli 500 000 mangrovepuun istutuksilla. Nämä toimet edistävät merkittävällä tavalla sinisen hiilen sitomista ja parantavat paikallisyhteisöjen toimeentuloa. Lisäksi vesiensuojeluprojektien avulla kerätään useita miljoonia litroja sadevettä kuivuudesta kärsivillä alueilla. Tämä tukee biodiversiteettiä ja pohjaveden muodostumista hyödyttäen paikallista väestöä, maanviljelyä ja karjaa.

Next Level – Škoda Strategy 2030

Škoda Auto on sitoutunut liiketoimintansa ympäristövaikutusten minimoimiseen. Yritys on kehittänyt GreenFuture-strategian, jonka tavoitteisiin lukeutuvat ilmastonsuojelu ja ympäristövastuullisuus koko arvoketjussa. Se käsittää kolme ydinaluetta: GreenFactory, GreenProduct ja GreenRetail.

Škoda Auton tavoitteena on, että sen kolme Tšekissä sijaitsevaa tehdasta ovat päästöneutraaleja vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi yritys aikoo pienentää eurooppalaisen automallistonsa keskipäästöä yli 50 prosentilla vuoteen 2020 verrattuna.


Lisätietoja:
Kari Aalo
Viestintäpäällikkö
+358 10 436 2112
kari.aalo@skoda.fi

MEDIALAATIKKO
Kuvat: ŠKODA AUTO

Lataa kaikki