ŠKODA AUTO käynnistää tehtaat suojatoimenpiteitä noudattaen

Mladá Boleslav ŠKODA AUTO valmistautuu käynnistämään kolme tehdastaan Tšekissä 27. huhtikuuta. ŠKODA on vahvistanut kattavan, kaikkea toimintaa koskevan toimenpidekokonaisuuden työntekijöiden suojaamiseksi koronavirustartunnoilta. Yli 80 yksittäistä varotoimea käsittävä suojausohjelma on kehitetty yhdessä KOVO-ammattiliiton kanssa. COVID-19-viruksen leviämistä estäviin varotoimiin sisältyvät myös erityiset vaiheet työpisteiden turvallisina pitämiseen sekä toiminnan organisatoriset muutokset.

› ŠKODA AUTO käynnistää kolme tehdastaan Tšekissä 27. huhtikuuta
› Henkilökunnan suojaaminen koronavirukselta pysyy tärkeimpänä
› Yli 80 pakollista varotoimea ehkäisee työntekijöiden tartuntavaaraa
› Suojausohjelma käsittää työntekijöiden konkreettiset suojatoimenpiteet sekä toiminnan organisatorisia muutoksia

ŠKODA AUTON pääjohtaja Bernhard Maier: "Tšekin kolmen tehtaamme tuotanto pysäytettiin 18. maaliskuuta 2020. Oli oikein tehdä tuo radikaali päätös kaikkien turvallisuuden takaamiseksi. Nyt on tullut aika katsoa optimistisesti eteenpäin. Eri maissa ŠKODA-verkoston suljetut liikkeet avautuvat vaiheittain eri puolilla Eurooppaa, ja nyt tuotantomme käynnistämisellä otamme seuraavan tärkeän askeleen, jotta pystymme taas toimittamaan autoja eri markkinoille. Haluan kiittää kaikkia työntekijöitämme, jotka kuluneina päivinä ja viikkoina ovat tehneet kovaa työtä tuotannon uudelleen käynnistämiseksi. Škodalaiset ovat sitoutuneita ja innokkaita pääsemään käynnistämään työt uudelleen".

Tuotannosta ja logistiikasta vastaava ŠKODA AUTON hallituksen jäsen Michael Oeljeklaus lisää: "Tehtaiden koko seisokkiajan olemme jo tehneet valmisteluja tuotantomme uudelleen aloittamiseksi. Alihankintaketjujemme turvaamisen ohella olemme myös tutkineet mahdollisuuksia, miten naapurimaista päivittäin meillä työssä käyvät ihmiset pääsevät ylittämään rajan."

Henkilöstöasioista vastaava ŠKODA AUTON hallituksen jäsen Bohdan Wojnar korostaa: "Yhdessä KOVO-ammattiliiton kanssa olemme kehittäneet Turvallinen tuotanto- ja Turvallinen toimisto -konseptit. Niiden myötä kaikissa tehdas- ja toimistokiinteistöissämme otetaan käyttöön yli 80 konkreettista varotoimea, joilla työntekijöitä tehtaiden käynnistämisen jälkeen suojataan mahdollisimman hyvin."

Varotoimien lista määrää esimerkiksi, että kaikkien työntekijöiden on tehdasalueella käytettävä kasvomaskia. Tämä koskee myös ulkopuolista työvoimaa. ŠKODA AUTO toimittaa kasvomaskit kaikille työntekijöille, joiden on käytettävä niitä jatkuvasti työssä ollessaan. Jokaiselle työvuorolle on kohdistettu lisäaika, joka tarvitaan työkalujen, puhelimien ja näppäimistöjen sekä eri materiaalien ja pintojen puhdistamiseen. Lisäksi kaikki työalueet puhdistetaan ja desinfioidaan entistä tiheämmin välein.

ŠKODA AUTO toteuttaa päivittäisissä toiminnoissa myös muita muutoksia, joiden tavoite on suojata henkilöstöä. Ne koskevat esimerkiksi henkilökunnan sukkulabussikuljetuksia, toimintaa tehtaiden porteilla, vastaanottopisteissä ja kanttiineissa sekä tehtyjen työtuntien kirjauksia.

Muita uusia henkilökuntaa koskevia sääntöjä on myös työn tekeminen tehtaalla pienissä, työntekijöiltään vaihtumattomissa tiimeissä. Vuoronvaihtojen briiffaukset pidetään mahdollisimman lyhyinä. Taukoalueita on suurennettu, jotta työntekijöiden lähikontaktien määrä ja siten tartuntavaara saadaan minimoitua.

Mahdollisuuksien mukaan työntekijöitä kannustetaan tekemään työtä kotona. Toimistotiloissa paikalla olevien työntekijöiden määrää on pienennetty, jotta turvaetäisyyksien noudattaminen on mahdollista. Tärkeää on myös, että työntekijät pitävät taukonsa vuorotellen ja siten auttavat suojautumisen toteutumisessa.

Näiden varotoimien lisäksi noudatetaan kaikkia yleisiä suojautumis- ja hygieniaohjeita – toisia ei kätellä, kädet pestään tai desinfioidaan säännöllisesti eikä kasvoja kosketella sormin.

Tehtaiden tuotannon käynnistymisen myötä varotoimet otetaan käyttöön kolmessa vaiheessa. Kunnes toisin ilmoitetaan, vaiheen 1 kaikki varotoimet pysyvät voimassa koko laajuudessaan. Vaiheessa 2 tietyistä varotoimista luovutaan. Vaiheen 3 myötä myös muita varotoimia asteittain lievennetään pitkän aikavälin kuluessa. Näin varmistetaan, että kaikki tehdään vastuullisesti ja ihmisten terveys turvaten. Asiaankuuluvan ajan kuluttua tämän kolmannen vaiheen lopettaminen sallii palaamisen normaaleihin päivittäisiin käytänteisiin, jolloin nyt noudatettavat rajoitukset koskien tehdasalueelle pääsemistä (esimerkiksi vieraat) poistetaan.

ŠKODA AUTO kertoo tiedotteilla ja julisteilla sekä digitaalisten kanavien kautta julkaistavilla infovideoilla henkilöstölleen kaikista kaikkia toimipisteitään koskevista suojatoimenpiteistä. Esimiehet perehdyttävät tiimiensä jäsenet omien osastojensa erityisiin varotoimiin.

MEDIALAATIKKO
Kuvat: ŠKODA AUTO

Lataa kaikki