ŠKODA AUTON henkilöstö kouluttautuu autojen sähköistymiseen

Mladá Boleslav Kohti tulevaisuutta: ŠKODA AUTO kouluttaa kohdistetusti ja systemaattisesti henkilökuntansa ja ammattikoulutettavansa sekä alihankkijoidensa henkilöstön autojen sähköistymisen vaatimuksiin ja tarpeisiin. Toukokuussa 2016 käynnistetyn koulutusohjelman puitteissa jo yli 12 000 ŠKODA-työntekijää on suorittanut työtehtäviensä mukaisen erikoiskurssin.

Henkilöstöasioista vastaava ŠKODA AUTON hallituksen jäsen Bohdan Wojnar: "Sähköä voimalinjassaan hyödyntävät automallimme merkitsevät muutoksia tehtaan monille osastoille. Siitä aiheutuu täysin uudenlaisia vaatimuksia koulutus- ja tuotekehitysohjelmillemme. ŠKODA Academy toteuttaa ŠKODA-henkilöstölle ja alihankkijoiden henkilökunnalle monia uudenmuotoisia koulutuksia, joiden sisältö on optimoitu ja kohdennettu. Erittäin modernin tekniikkamme ja pätevän, oppimishaluisen henkilöstömme tuella pystymme huolella valmistautumaan sähköllä liikkumisen mukanaan tuomiin haasteisiin".

ŠKODA AUTON oma ŠKODA Academy on kesäkuun 2019 loppuun mennessä kouluttanut jo 12 000 henkilöä. Kurssinsa ovat suorittaneet myös jo noin 1 450 alihankintayritysten työntekijää ja noin 700 opiskelijaa. ŠKODA AUTON tekninen koulutusyksikkö kehitti eri kohderyhmille tarkoitettujen kurssien sisällöt.

ŠKODA AUTON tekninen koulutusyksikkö on jo usean vuoden ajan keskittynyt sähköllä ajamisen koulutustarpeisiin. Jo vuonna 2016 Škodan ammattikoulu tarjosi ensimmäiset eMobility-kurssiohjelmat henkilöautojen mekaniikan ja elektroniikan opiskelijoille sekä tuleville sähköasentajille. Vuodesta 2017 alkaen Škodan ammattikoulun kaikki opiskelijat ovat suorittaneet erilaisia sähköautoihin liittyviä kursseja, joiden sisältö on räätälöity heidän muihin opintokursseihinsa sopivaksi.

Jo koulutetuille työntekijöilleen ŠKODA AUTO on käynnistänyt kolmitasoisen pätevöitymiskoulutuksen: Ensimmäinen taso sisältää pelkästään teoriaopetusta, ja se on tarkoitettu tulevissa työtehtävissään esimerkiksi logistiikkatoiminnoissa tai tuotantolinjoilla korkeajännitekomponenttien parissa työskenteleville henkilöille.

Myös pätevöitymiskoulutuksen toinen taso voidaan suorittaa tekemättä autoon kohdistuvia käytännön harjoitustöitä. Kohderyhmänä ovat erikoismekaanikot kuten korikorjausmekaanikot ja automaalarit, joiden työt voivat kohdistua myös sähköautoihin.

Pätevöitymiskoulutuksen kolmas taso suoritetaan eMobility-koulutustilassa, jossa suoritetaan monia käytännön harjoitustöitä oikean auton parissa. Tämä pätevöitymiskoulutustaso on tarkoitettu opiskelijoille ja asiantuntijatyöntekijöille, joiden työt kohdistuvat elektroniikkaan ja auton järjestelmiin. Koulutus sisältää sähköauton johtosarjojen ja korkeajännitekomponenttien vianetsintää ja vikojen korjausta. Kolmannen pätevöitymiskoulutustason laajennuksena ŠKODA AUTO kouluttaa korkeajänniteakkujen diagnoosiasiantuntijoita.

Syksyllä 2019 ŠKODA AUTO aloittaa Mladá Boleslavin tehtaallaan Volkswagen-konsernin sähköautojen komponenttien sarjavalmistuksen. Mladá Boleslavissa valmistettuja korkeajänniteakkuja käytetään skaalautuvaan MQB-perustekniikkaan pohjautuvissa ladattavissa hybridisähköautoissa.

MEDIALAATIKKO
Kuvat: ŠKODA AUTO

Lataa kaikki