24.5.2021
Yksi puu, yksi auto Vastuullisuus

ŠKODA Auto on sitoutunut koko arvoketjussaan ympäristövastuullisuuteen ja toteuttanut toimenpiteitä, joilla pienennetään liiketoiminnan ekologista jalanjälkeä Green Future -strategian toteuttamisella.

ŠKODA Auto on sitoutunut ympäristövastuullisuuteen ja sen mittaamiseen. Green Future -strategiansa mukaisesti yhtiö toteuttaa projekteja, joiden avulla pienennetään liiketoiminnan ekologista jalanjälkeä ja suojataan luonnon monimuotoisuutta.

TEKSTI JA KUVA: ŠKODA Auto

Yhdistyneiden kansakuntien (YK) luonnon monimuotoisuuden päivää on vietetty toukokuussa vuodesta 1992 alkaen. Tämänvuotisen päivän yhteydessä ŠKODA Auto esitteli eri tehtaillaan toteutettuja projekteja.

Yli miljoona istutettua puuta

Kotimaassaan Škoda on tukenut metsien uudistamista vuodesta 2007 istuttamalla puun jokaista Tšekin tasavallassa myymäänsä autoa kohti. Tämän vuoden loppuun mennessä istutettujen puiden lukumäärä on jo 1 010 000. Pinta-alallisesti määrä vastaa 347 jalkapallokenttää tai 227 hehtaaria uutta metsää.

Vuonna 2020 Škoda istutti 83 249 puuta eli täsmälleen saman määrän kuin Tšekin tasavaltaan toimitettiin autoja. Yksi auto, yksi puu -hankkeessa Škoda on istuttanut 44 500 jalokuusta, 102 450 pyökkiä, 7 600 vaahteraa, 14 350 muuta lehtipuuta ja 150 lehtikuusta parantamaan Krkonošen kansallispuiston puulajirikkautta. Lisäksi yhtiö tuki luonnon monimuotoisuutta lisäävien pensaiden istuttamista.

Škodan kolmen tehtaan alueet Tšekin tasavallassa ovat monien hyönteis- ja eläinlajien elinympäristöjä. Tehdasalueilla onkin yli 1 400 puuta, lähes 100 000 neliömetriä kukkivia kasveja ja yli 27 000 neliömetriä pensasaitoja ja pensaita. Mladá Boleslavin päätehtaan yhteydessä Škoda hoitaa 22 000 neliömetrin ruohoalueita, ja Vrchlabín tehtaan alueen mehiläispesissä pörrää kesäisin 240 000 mehiläistä.

Useita puuhankkeita myös Intiassa

Vuonna 2019 ŠKODA Auto perusti Intian Aurangabadin tehtaan yhteyteen keuhkoiksi ”happipuiston”, jonne on istutettu 25 000 puuta. Vuodessa ne tuottavat 3 250 tonnia happea ja sitovat jopa 600 tonnia hiilidioksidia. Eri lintulajeille on luotu pesimisedellytykset.

Myös Punen tehtaalla Škoda on tukenut projektia, jossa 27 000 puun istuttamisen, viiden mallitilan perustamisen ja niiden hoitamista varten koulutetun 100 ihmisen myötä vesitilanne ja maanviljelyn edellytykset ovat parantuneet.

Intiassa Škoda osallistuu niin ikään mangrovepuiden ja rannikkoalueen biodiversiteetin suojelusäätiön projektiin, jonka tavoitteena on istuttaa 580 000 mangrovepuuta vuoteen 2027 mennessä. Projektin avulla suojellaan rannikkoalueen luontoa ja ehkäistään eroosiota.

Vastuullisuutta koko elinkaaren ajan

Vuodesta 2012 alkaen ŠKODA Auto on ankkuroinut ympäristövastuullisuuden Green Future -strategiaan, jolle on määritelty kolme kulmakiveä:

GreenProduct tarkoittaa autojen kehittämistä mahdollisimman ympäristövastuullisiksi käytettävien materiaalien ja niiden kierrätettävyyden sekä polttoaineen kulutuksen suhteen.

GreenRetail merkitsee yhtiön jälleenmyyjä- ja huoltoverkoston toiminnan ympäristövastuullisen toiminnan edistämistä.

GreenFactory kattaa kaikki toimenpiteet ja ratkaisut, joilla edistetään raaka-aineiden säästämistä.

ŠKODA Auton toimintaa ohjaa myös Volkswagen-konsernin ympäristönsuojelullinen toiminta-ajatus ‘goTOzero’, joka koskee ilmastonmuutokseen vaikuttavia tekijöitä, raaka-aineresursseja, ilmanlaatua ja ympäristövastuullisuutta. Tavoitteena on minimoida kaikkien valmistettavien tuotteiden ja toteutettavien liikkuvuusratkaisujen ympäristövaikutukset niiden koko elinkaaren aikana – raaka-aineiden hankinnasta käyttöiän loppuun saakka.