dProduction käynnistetty: ŠKODA AUTO optimoi Kvasinyn tehtaan tuotantoprosessit

Kvasiny ŠKODA AUTO jatkaa johdonmukaisesti siirtymistä Industry 4.0 -teknologiaan ja on Kvasinyn tehtaallaan ottanut käyttöön digitaalisen dProduction-tietojärjestelmän. Järjestelmä auttaa tehtaan henkilöstöä tekemään työvaiheet autonvalmistuksen eri vaiheissa oikein, ilmoittaa henkilöstölle tuotantoprosessin muutoksista ja toimii todisteena laadunvarmistuksessa. dProduction ehkäisee virheiden syntymistä ja säästää aikaa sekä kustannuksia. Sitä käytetään digitaalisena käyttöoppaana sekä dokumentointivälineenä valtavan paperisivumäärän tilalla.

Tuotannosta ja logistiikasta vastaava ŠKODA AUTON hallituksen jäsen Michael Oeljeklaus: "Tehdasverkostomme ultramoderni Kvasinyn tehdas on avainasemassa tuotantotavoitteidemme saavuttamisessa. Tuotannon asteittainen digitalisointi jatkaa tuotantoprosessien optimointia. Uusi dProduction helpottaa työntekijöidemme orientoitumista tuotantovaiheisiin. Tämä projekti vahvistaa osaamista Kvasinyn tehtaalla, jossa tällä hetkellä on noin 9 000 työntekijää."

ŠKODA AUTO käynnisti dProduction-projektin Kvasinyn tehtaan toisella kokoonpanolinjalla huhtikuussa 2019. Investoinnin suuruus oli noin 1,2 miljoonaa euroa. ŠKODA valmistaa kyseisellä kokoonpanolinjalla SUPERB- ja KODIAQ-malleja, ja tästä päivästä alkaen myös uutta, Škodan ensimmäistä ladattavaa SUPERB iV -hybridiä.

dProduction ehkäisee virheiden syntymistä ja mahdollistaa aiempaa nopeamman dokumentoinnin: digitalisoidut ohjeet näkyvät näytöllä, jotka työntekijä aktivoi omalla ID-henkilökortillaan. Työntekijät saavat näyttöön vain ne ohjeet ja tiedot, jotka liittyvät heidän kulloiseenkin työtehtäväänsä. Tekstiselostukset, 3D-mallit ja videot auttavat työntekijöitä toimimaan eri osien asennustöissä oikein. Näin säästyy aikaa, ja virheiden riskit asennuslinjalla pienenevät. dProduction-järjestelmän alajärjestelmä VISPART on suunniteltu toimimaan eri kielillä.

Järjestelmä toimii kaksisuuntaisesti: työntekijät voivat lukea tietoja, mutta myös esimerkiksi syöttää tietoja muutoksista. Jokaisella työntekijällä on ID-henkilökorttinsa skannaamisen jälkeen automaattisesti pääsy tietyn, hänelle kohdistetun automallin tietoihin.

Digitaalinen laadunvarmistuksen hallintajärjestelmä korvaa autokohtaiset tuotantokorttileimaukset, joita on käytetty tähän saakka jokaisessa prosessivaiheessa. dProduction-järjestelmässä työntekijän tarvitsee nyt vain laittaa ID-henkilökortti korttilukijaan, ja järjestelmä tallentaa automaattisesti kaikki eri valmistusvaiheiden suorittamiseen liittyvät tiedot.

Kvasinyn tehtaan tuotantolinjan laadunvarmistus dokumentoidaan digitaalisesti. Kun laadunvarmistaja ennen huomasi, että autoon on tehtävä jokin muutos tai korjaus, asiasta oli täytettävä lomake ja kiinnitettävä se näkyville auton sisälle. Lomakkeeseen piti kaikessa kiireessä ruksata kohtia ja kirjoittaa tietoja. Uusi SQS-alajärjestelmä nopeuttaa ja helpottaa tätä prosessia: nyt laadunvarmistajan tarvitsee vain valita sopivat kohdat kosketusnäytöltä, ja tieto siirtyy suoraan järjestelmään.

Kaikilla dProduction-järjestelmän toiminnoilla on yhteinen positiivinen ympäristövaikutus: ohjeita, ohjeistuksia, oppaita, dokumentointeja ja laadunvarmistuksen huomioita ei enää tarvitse tulostaa, eikä muutoksista tarvitse jakaa paperisia tiedotteita.

Digitaalitekniikka ŠKODA AUTON modernilla Kvasinyn tehtaalla ŠKODA AUTO on johdonmukaisesti modernisoinut Kvasinyn tehdastaan jo vuosien ajan tavoitteena tehtaan kapasiteetin optimaalinen käyttö. Kvasinyn tehdas on yksi kaikkein nykyaikaisimmista autotehtaista, ja sen vuoksi se valikoitui dProduction-järjestelmän käynnistämiseen. Lisäksi on hyvä tietää, että KODIAQ- ja SUPERB-mallien tuotantolinja on yksi autoteollisuuden lyhyimmistä. Se koostuu 50 tuotantojaksosta, joissa on yhteensä noin 5 000 tuotantovaihetta. dProduction-projektia varten ŠKODA AUTO asensi tehtaalle 50 kosketusnäyttöä – yksi per tuotantojakso – ja tuotantolinjan varrelle 100 tavallista näyttöä. Eikä siinä vielä kaikki: tarvittiin myös 19 kilometriä johtoja, 200 pistoketta ja 2,5 tonnia elektroniikkaa.

Pelkästään dProduction-järjestelmää varten ŠKODA AUTO kehitti kolme uutta järjestelmää, 17 uutta liittymää olemassa oleviin järjestelmiin, konfiguroi 3 500 vaihetta ja koulutti 800 työntekijää digitaalisten apuvälineiden käyttämiseen.

dProduction-projekti on osa FORCE-ohjelmaa, jolla ŠKODA AUTO luo uutta pohjaa tulevaisuuden varmistavalle tuotannolle. FORCE koostuu kokonaisvaltaisesta, digitaalisesta työkaluvalikoimasta, jolla pyritään parantamaan tuotannon tehokkuutta ja joustavuutta sekä valmistelemaan autonvalmistus kohtaamaan globalisaation haasteet. Tätä varten ŠKODA AUTO on määrittänyt kahdeksan aktiviteettialuetta, jotka kattavat menestyksellisen autonvalmistuksen kaikki osa-alueet ja joilla on selkeät tavoitteet.

Palkittu projekti esikuvana autoteollisuudelle Heinäkuussa dProduction sai arvostetun Automotive Lean Production -palkinnon älykkäiden digitaalisten sovellusten erikoispalkinto -sarjassa. Autoteollisuusjulkaisu AUTOMOBIL PRODUKTION ja yritysneuvontayritys Agamus Consult palkitsevat vuosittain autoteollisuuden parhaat projektit ja uudet hankkeet. Palkinnon motto on ‘Opi alan parhaalta’, ja tavoite on luoda esikuvia autoteollisuuden lean-valmistamiseen ja digitalisoitumiseen. Škodan tuotanto- ja logistiikkaosaston puolesta Michael Oeljeklaus vastaanottaa palkinnon nyt 14. kerran järjestettävässä Automotive Lean Production -konferenssissa, jota Volkswagen isännöi Wolfsburgissa 5. ja 6. marraskuuta 2019.

MEDIALAATIKKO
Kuvat: ŠKODA AUTO

Lataa kaikki