Škoda Auton vastuullisuusraportti 2023: päivitetty ESG-strategia ja saavutukset kohti vastuullisempaa tulevaisuutta

Mladá Boleslav 21. maaliskuuta 2024. Škoda Auton vastuullisuusraportti 2023 tarjoaa kattavan yhteenvedon Škodan päivitetystä kestävän kehityksen strategiasta. Raportissa esitetään yksityiskohtaisesti hankkeet ja edistyminen kaikilla ympäristönsuojelun, sosiaalisen vastuun ja hallinnon (ESG) alueilla. Škoda Auto on sitoutunut kaiken toimintansa ympäristövaikutusten pienentämiseen sekä sitoutunut kehittämään paikallisia ekosysteemejä, antamaan kansainvälistä humanitaarista apua ja tukemaan niin yksilöitä ja yhteisöjä kuin aluekehitystä Mladá Boleslavin, Vrchlabín ja Kvasinyn tehtaidensa lähiympäristössä.
Teksti ja kuvat Škoda Auto

Hankintatoiminnoista ja kestävästä kehityksestä vastaava Škoda Auton hallituksen jäsen Karsten Schnake: "Julkaisemme vastuullisuusraporttimme ensimmäistä kertaa yhtä aikaa toimintakertomuksemme kanssa. Tämä tapa standardoi raportointisyklimme ja kiinnittää enemmän huomiota kestävän kehityksen tavoitteisiimme ja sosiaalisiin sitoumuksiimme. Lisäksi se korostaa keskeisistä ESG-aiheista kaikille sidosryhmille suunnatun johdonmukaisen, läpinäkyvän ja yksityiskohtaisen raportoinnin tärkeyttä."

GreenProduction: toimenpiteet yrityksen ympäristövaikutusten pienentämiseksi

Škoda Auto edistyy merkittävästi kohti hiilineutraalin tuotannon toteutumista kolmella Tšekissä sijaitsevalla tehtaallaan vuoteen 2030 mennessä. Syksyllä 2023 Škoda otti käyttöön aurinkosähkökattolaitteiston päätehtaallaan Mladá Boleslavissa. Laitteisto tuottaa päästöttömästi sähköä yli kaksi gigawattituntia (GWh) vuodessa ja on kooltaan yli 10 000 neliömetriä.

Valmistusprosessiensa ympäristöjalanjäljen tarkaksi arvioimiseksi Škoda Auto on ottanut käyttöön UEP-mittarin (Reducing the Environmental Impact of Production, tuotannon ympäristövaikutusten pienentäminen). Se on suunniteltu mittaamaan energiankäyttöä, CO2-päästöjä, vedenkulutusta, jätteiden syntymistä ja haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjä (VOC) per valmistettu auto. Mittari vahvistaa, että vuonna 2023 Škodan tehtailla Tšekissä vedenkulutus autoa kohden pieneni 37,7 prosentilla vuoteen 2010 verrattuna. Samana ajanjaksona energiankulutus pieneni 38,8 prosentilla 1,38 megawattituntiin. Vuoteen 2025 mennessä Škoda Auton tavoitteena on laskea UEP-arvoa 52,5 prosentilla vuoteen 2010 verrattuna.

GreenProduct: käytetään entistä enemmän kierrätysmateriaaleja

Škoda Auto lisää luonnonmateriaalien, kierrätysmateriaalien ja kierrätettävien materiaalien käyttöä autoissaan tiiviissä yhteistyössä kiertotalouden periaatteiden ja alihankkijoidensa kanssa. Esimerkiksi uudessa Superbissa kaikki istuin- ja oviverhousten kangasmateriaalit on valmistettu kierrätetystä polyesteristä. Myös jääraappa tankin luukun sisäpinnassa ja oviverhouksesta löytyvä sateenvarjo on valmistettu vastuullisista materiaaleista. Škoda Auto aikoo asteittain lisätä kierrätysmateriaalien osuutta myös tulevissa automalleissaan. Vuodesta 2025 alkaen Škodan tavoitteena on kaksinkertaistaa kierrätysmuovien käyttö noin 40 kilon nettomateriaalipainoon per auto.

GreenRetail: vastuullisuuden kehittäminen myynti- ja huoltoverkostossa

Škoda Auto on mukana Volkswagen-konsernin jälkimarkkinoinnin goTOzero-hankkeessa, joka toimii suunnitelmana myynti- ja huoltoverkoston hiilijalanjäljen pienentämisessä. Vuoteen 2030 mennessä Škoda Auton tavoite on pienentää valtuutettujen Škoda-jälleenmyyjäliikkeiden ja Škoda Service -merkkihuoltokumppanien hiilijalanjälkeä vähintään 30 prosentilla vuoden 2020 tasoon verrattuna. Erityisesti ohjelma keskittyy jätteiden hyödyntämiseen, energiankulutuksen vähentämiseen ja sadeveden käyttöön.

S-vastuullisuusluokitusjärjestelmä: vastuullisen hankintatoimen kehys

Škoda Auto käyttää yhteistyössä alihankkijoidensa kanssa pakolliset reunaehdot kriittisille alueille määrittävää S-vastuullisuusluokitusjärjestelmää (S-Rating). Järjestelmä sisältää ympäristönsuojelun, ihmisoikeuksien, työntekijöiden oikeuksien, läpinäkyvien liiketoimintakäytänteiden, reilun markkinakäyttäytymisen ja kestävän kehityksen kriteerien sisällyttämisen organisaation toimintaan ja prosesseihin. Vuonna 2023 Škoda Auto teki liikevaihdostaan 90 prosenttia (perustuen viimeisen 12 kuukauden kokonaisliikevaihtoon) alihankkijoiden kanssa, jotka ylsivät korkeimpaan vastuullisuusluokitukseen.

Vahva sosiaalinen sitoutuminen ihmisiin ja yhteisöihin

Škoda Auto kantaa aktiivisesti yhteiskuntavastuuta erityisesti paikallisia ekosysteemejä tukevilla hankkeilla. Esimerkiksi Škoda Auton Endowment Fund -rahastosäätiön perustama Krakonoš Gardens -viheralueohjelma edistää luonnon monimuotoisuutta Škodan toimipisteiden lähialueilla Mladá Boleslavissa, Kvasinyssä ja Vrchlabíssa.

Škoda Auto on bannerilla #ŠkodaAutoHelps laajentanut humanitaarisen avun antamista Ukrainan sodan pakolaisille. Lisäksi Turkkia ja Syyriaa helmikuussa 2023 koetelleen tuhoisan maanjäristyksen jälkeen Volkswagen-konserni (sisältäen Škoda Auton ja muut konserniautomerkit) lahjoitti miljoona euroa kiireelliseen humanitaariseen apuun. Myöhemmin avustustoimintaa laajennettiin Volkswagenin ja paikallisten yhteistyökumppaneiden kanssa sisältämään 75 konttitaloa konsernimerkkien Turkin-maahantuojien perheille kriisialueella.

Kunnioituksen, monimuotoisuuden ja osallistamisen edistäminen

Škoda Auto edistää aktiivisesti monikulttuurisuuden hyväksymistä, tasavertaisten mahdollisuuksien toteutumista, monimuotoisuutta ja kaikkia kunnioittavaa yhteistyötä. Škoda Auto on ankkuroinut sitoutumisensa monimuotoisuuden ja osallistamisen kehittämisen Next Level - Škoda Strategy 2030 -tulevaisuusohjelmaansa sekä koonnut yksityiskohtaiset lisätoimenpiteet Diversity Strategy 2030 -monimuotoisuusohjelmaansa.

Vuonna 2023 toteutettu Škoda Enyaq Coupé Respectline -projekti alleviivasi Škodan omistautumista monimuotoisuuden, tasavertaisten oikeuksien, oikeudenmukaisuuden ja osallistamisen edistämisessä. Kyseinen auto syntyi Škoda Auton eri osastojen työntekijöiden yhteistyönä.

Tulokset muilta tärkeiltä osa-alueilta – kuten tekninen tuotekehitys, hankintatoimi, tuotanto, logistiikka, myynti ja markkinointi sekä Škoda Auton taloustiedot – on koottu toimintakertomukseen.

Škoda Auton tuorein vastuullisuusraportti ja vuoden 2023 toimintakertomus ovat ladattavissa lähteistä Škoda Reporting 2023 ja Sustainability Microsite.

MEDIALAATIKKO
Kuvat: ŠKODA AUTO

Lataa kaikki