ŠKODA AUTO lisää toimenpiteitä koronavirustartuntojen estämiseksi

Mladá Boleslav ŠKODA AUTO on sopinut KOVO-ammattiliiton kanssa useista ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä, joilla parhaalla mahdollisella tavalla pyritään suojaamaan ŠKODA AUTON kolmen tehtaan henkilökuntaa koronavirustartunnoilta kesäloma-ajan päättyessä. Toimenpiteet otetaan käyttöön Škodan kaikilla kolmella tehtaalla Tšekissä, ja niiden tavoite on estää tartuntaketjujen syntyminen. Työntekijöiden terveys on ŠKODA AUTOLLE ensiarvoisen tärkeää.

Yhteistyössä terveysalan yritysten kanssa ŠKODA AUTO tarjoaa työntekijöilleen mahdollisuuden koronatestiin. Testit tehdään työntekijöille ilmaiseksi, ja testejä tarjotaan erityisesti niille työntekijöille, jotka palaavat Tšekkiin korkean tartuntariskin alueilta. Lisäksi testeihin pääsevät myös työntekijät, jotka lomallaan eivät ole käyneet korkean tartuntariskin alueilla mutta haluavat silti varmistaa, ettei tartuntaa ole. Jokaista tartunnan saaneen ihmisen lähellä ollutta henkilöä tai oireitaan epäilevää henkilöä kehotetaan testauttamaan itsensä tai ottamaan yhteyttä omalääkäriinsä.

Kun tehtaat käynnistettiin uudelleen huhtikuussa, ŠKODA AUTO otti KOVO-ammattiliiton kanssa koordinoiden käyttöön kattavat varotoimenpiteet koko yrityksessä. Nyt tehtaiden kesälomakauden päättyessä ŠKODA kannustaa työntekijöitään suojaamaan omaa terveyttään ja työtovereitaan pienillä mutta tehokkailla toiminta- ja käyttäytymissäännöillä. Henkilökunta on ohjeistettu käyttämään omia nenän ja suun peittäviä kasvomaskeja tai käyttöön toimitettuja nano-kasvomaskeja vähintään viikon ajan. Maskit suojaavat tartunnan leviämiseltä etenkin suljetuissa tiloissa, ja niiden käyttäminen on erityisen tärkeää tauko- ja sosiaalitiloissa, joissa usein on samanaikaisesti monta ihmistä.

Työntekijöitä kehotetaan myös desinfioimaan kätensä säännöllisesti. Tätä varten ŠKODA AUTO jatkaa desinfiointiannostelijoiden käyttämistä koko yrityksessä. Kesälomien loputtua työntekijöitä pyydetään myös jäämään etätöihin vähintään viikon ajaksi, jos työtä vain on mahdollista tehdä etänä. Näin tartuntariskiä ja tartunnoista aiheutuvia karanteeneja pystytään vähentämään.

ŠKODA AUTO tiedotti näistä koronavirus-varotoimenpiteistä henkilökunnalleen lomien aikana tekstiviestillä, joka lähetettiin kaikkiin yrityksen Info Service -yhteystietokannassa oleviin matkapuhelinnumeroihin. ŠKODA AUTO pitää jatkossakin työntekijänsä selvillä tilanteen kehittymisestä välittämällä tietoa sisäisillä kommunikaatiokanavilla.

MEDIALAATIKKO
Kuvat: ŠKODA AUTO

Lataa kaikki