ŠKODA AUTON ja Ostravan teknisen yliopiston (VŠB) yhteinen jonoliikenteessä automaattiajamisen projekti

Mladá Boleslav ŠKODA AUTO ja Ostravan tekninen yliopisto (VŠB) kehittävät yhteisessä Seuraa autoa -projektissaan ajoavustinjärjestelmien uutta tekniikkaa. Tavoitteena on jonoliikenteessä edellä ajavaa ihmisen ohjaamaa autoa seuraava itseajava auto. Kahta tätä varten varusteltua ŠKODA SUPERB iV -mallia testataan jo Ostravan teknisen yliopiston kampuksella.

› ŠKODA AUTO ja Ostravan tekninen yliopisto VŠB kehittävät uusia ajoavustinjärjestelmiä osana yhteistä Seuraa autoa -projektiaan
› Älykaupunkitekniikan ja älykkäiden liikennejärjestelmien kehittäminen
› Kaksi ŠKODA SUPERB iV -mallia testiajoissa yliopiston kampuksella
› Käyttömahdollisuuksia autojen yhteiskäyttöpalveluntarjoajille, autovuokraamoille ja autokalusto-operaattoreille

Teknisestä tuotekehityksestä vastaava ŠKODA AUTON hallituksen jäsen Christian Strube: "Seuraa autoa -projekti näyttää nykyisten ajoavustinjärjestelmiemme korkean teknisen tason ja havainnollistaa ne mahdollisuudet, joihin nämä järjestelmät lisäksi voivat pystyä, kun niihin yhdistetään muuta tekniikkaa autonomisen ajamisen maailmasta. Tämän projektin myötä me myös osoitamme sitoutumisemme teknisen koulutuksen edistämiseen. Meillä on ilo saada tehdä työtä Ostravan teknisen yliopiston opiskelijoiden ja tutkijoiden kanssa. Heidän ideansa, osaamisensa ja omistautumisensa ovat tämän projektin keskiössä".

Ostravan teknisen yliopiston rehtori, professori Václav Snášel lisää: "Kybernetiikan ja tekoälyn kansallisessa osaamiskeskuksessa, joka vastaa autonomisten ajojärjestelmien kehittämisestä ja tutkimuksesta, olemme tähän projektiin onnistuneet saamaan yhteen eri tieteenalojen kokeneet tutkijat ja opiskelijat. Autonominen ajaminen vaatii poikkitieteellistä lähestymistä, ja aktiivisella yhteistyöllä olemme luoneet perustan sekä tiiviit yhteydet yliopistomme ja ŠKODA AUTON tuotekehityksen asiantuntijoiden välille. Olemme varmoja, että yhteistyömme tulee jatkossa vain syvenemään edistäen ammatillista kehittymistä, josta hyötyvät niin uudet ja nuoret tutkijat kuten myös kotimaamme autoteollisuus".

Seuraa autoa -projektin peruslähtökohtana on "kaksi autoa, yksi kuljettaja". Edellä ajavaa eli johtoautoa ohjaa ihminen päättäen reitin, ajonopeuden, kaistan ja muut parametrit. Auton ohjaamiseen, kiihdyttämiseen ja jarruttamiseen tarvittava data välittyy autonomisesti ajavaan autoon, joka seuraa johtoautoa enintään kymmenen metrin etäisyydellä.

Ennen ajoon lähtemistä kummatkin autot tunnistautuvat digitaalisella koodilla. Kumpikin ŠKODA SUPERB iV -testiauto on huippuvarusteltu älykaupunkitekniikan ja älykkäiden liikennejärjestelmien hyödyntämiseen. Testiautojen välinen kommunikaatio ja kommunikaatio muihin autoihin sekä liikenneinfrastruktuuriin tapahtuu Car-to-X-tekniikalla. Data välitetään autojen välisen kommunikaation ETSI ITS-G5-standardilla, sekä 4G-, LTE- ja 5G-mobiiliverkkojen kautta.

Kuvantunnistukseen ja 3D-objektien tunnistukseen SUPERB iV -testiautot käyttävät vakiovarusteisia tunnistimia ja erityisiä lisätunnistimia sekä tutkaan ja kameroihin perustuvia järjestelmiä, ja tietojenkäsittelyyn lisäksi asennettua kommunikaatioyksikköä. Testiautot analysoivat tunnistimilta ja kameroilta saatavaa suurta määrää erilaista tietoa esimerkiksi auton sijainnista ja ajodynaamisista parametreistä. Järjestelmä valvoo auton ympäristöä ja liikennetilannetta reaaliajassa.

ŠKODA AUTO jatkaa vahvaa sitoutumistaan teknisen ja ammatillisen koulutuksen edistämiseen Tšekin tasavallassa, mistä erinomaisena osoituksena on esimerkiksi tiivis yhteistyö Ostravan teknisen yliopiston (VŠB) kanssa (https://www.vsb.cz). Ajoneuvoelektroniikan ja tietokonetekniikan opiskelijat ovat vahvasti mukana Seuraa autoa -projektissa, josta he saavat korvaamatonta käytännön kokemusta ja kontakteja ŠKODA AUTON asiantuntijoihin.

Video on katsottavissa tästä linkistä.

MEDIALAATIKKO
Kuvat: ŠKODA AUTO

Lataa kaikki