Uusi aurinkokennojärjestelmä ŠKODA AUTON huolto- ja koulutuskeskuksessa Kosmonosyssä

Mladá Boleslav ŠKODA AUTO on asentanut aurinkopaneelit Mladá Boleslavin lähellä Kosmonosyssä sijaitsevan huolto- ja koulutuskeskuksensa katolle yhteistyössä prahalaisen energiapalveluyrityksen ČEZ ESCO tytäryhtiön ČEZ Solarní ja energiayhtiön ŠKO-ENERGO kanssa. Näiden paneelien yhteispinta-ala on yli 2 200 neliömetriä, ja paneelit tuottavat ympäristöystävällistä energiaa yli 450 megawattituntia vuodessa. Uudella aurinkokennojärjestelmällä ŠKODA pystyy kattamaan lähes 25 prosenttia Kosmonysyn keskuksen sähköntarpeesta. Ratkaisulla toteutetaan GreenFuture-strategiaa, jonka kehyksessä ŠKODA AUTO kehittää kaiken toimintansa ympäristövastuullisuutta.

› Lähes 25 prosenttia ŠKODA AUTON huolto- ja koulutuskeskuksen tarvitsemasta sähköstä saadaan CO2-neutraalisti
› Sähkö varastoidaan akkuihin, joista sitä voidaan käyttää milloin tahansa; järjestelmän nimellisteho on 441 huippukilowattia (kWp)
› Noin 1,1 miljoonan euron investointiin on saatu tukea Euroopan Unionilta ja Tšekin tasavallan kauppa- ja teollisuusministeriön OPPIK-ohjelmasta

Yhteistyössä energiapalveluyrityksen ČEZ ESCO tytäryhtiön ČEZ Solarní kanssa ŠKODA AUTO on asentanut aurinkopaneelit Kosmonosyssä sijaitsevan huolto- ja koulutuskeskuksensa viiden rakennuksen katolle. Näiden katolle asennettujen aurinkopaneeleiden lisäksi ŠKODA tuottaa sähköä vastikään rakennetun Solar Carportin aurinkokennoilla. Yhteispinta-alaltaan yli 2 200 neliömetrin laitteisto yltää 441 huippukilowatin (kWp) nimellistehoon, ja sen vuotuinen sähköntuotanto on yli 450 megawattituntia (MWh). Järjestelmää operoi energiayhtiö ŠKO-ENERGO, joka myös on osallistunut projektin toteutukseen neuvonantajana.

ŠKODA AUTON jälkimarkkinointijohtaja Stanislav Pekař: "Uudella aurinkopaneelilaitteistolla pystymme kattamaan Kosmonysyssä sijaitsevan huolto- ja koulutuskeskuksen sähköntarpeesta neljänneksen CO2-neutraalisti. Tuotettua aurinkosähköä voidaan varastoida kapasiteetiltaan 570 kilowattitunnin akkuihin, ja niistä sähköä voidaan käyttää milloin tahansa, esimerkiksi täyssähköautojen lataamiseen".

ČEZ ESCON myyntijohtaja Vlastimil Vyskočáni: "Yhä useampi tehdaslaitos Euroopassa ja kaikkialla maailmassa aloittelee oman, ympäristövastuullisen sähkön tuottamista. Tämä suuntaus näkyy myös meillä Tšekin tasavallassa. Edistyksellisesti toimivat yritykset kuten ŠKODA AUTO ovat entistä kiinnostuneempia CO2-neutraaleista ratkaisuista, ja omilla kiinteistöjen katoille asennetuilla aurinkopaneeleilla yritykset varmistavat puhtaamman sähkön käyttämisen. Aurinkokennojen asentamiseen sopii oikeastaan mikä tahansa etelän, idän tai lännen suuntainen katto".

Aurinkopaneeliyksiköiden ja sähköä varaavien akkujen lisäksi aurinkosähkön tuottamisjärjestelmässä tarvitaan ukkosenjohdattimet, palovaroitinjärjestelmä ja vastaava kaapelointi sekä ŠKODA AUTON dataverkkoa varten matalajännitelaitteisto ja varavirtajärjestelmä. Aurinkosähkölaitteiston rakentamiseen investoitiin noin 1,1 miljoonaa euroa. Investointisummasta 60 prosenttia saatiin tukirahoituksena Euroopan Unionilta ja Tšekin tasavallan kauppa- ja teollisuusministeriön alaisesta yritysten kilpailukykyä edistävästä OPPIK-innovaatiotukiohjelmasta.

ŠKODA AUTO käyttää aurinkosähköä myös muualla. ŠKODA AUTO Volkswagen India Private Limited -yrityksen Intian Plunessa sijaitseva tehdas otti marraskuussa 2019 käyttöön yhden Intian suurimmista aurinkokattopaneelilaitteistoista. ŠKODA AUTO on koonnut kaikki ympäristövastuullisempaan toimintaan tähtäävät toimenpiteet GreenFuture-strategiaansa, joka jakautuu kolmeen alakokonaisuuteen: GreenProduct keskittyy autojen voimalinjojen kehittämiseen ympäristövastuullisimmiksi ja kierrätysmateriaalien käytön lisäämiseen, GreenRetail merkitsee ŠKODA AUTON jälleenmyyjä- ja huoltoverkoston toiminnan ympäristövastuullisen toiminnan edistämistä, ja GreenFactory kattaa kaikki toimenpiteet ja ratkaisut, joilla edistetään raaka-aineiden säästämistä tehtailla. ŠKODA AUTON kahden vuoden välein julkaisema kestävän kehityksen raportti kertoo yksityiskohtaisesti yrityksen ajankohtaisista kestävän kehityksen projekteista ja toimenpiteistä.

MEDIALAATIKKO
Kuvat: ŠKODA AUTO

Lataa kaikki