Vuoden alusta ŠKODA AUTON tehtailta ei enää kaatopaikkajätettä

Mladá Boleslav ŠKODA AUTO optimoi johdonmukaisesti autojensa hiilijalanjälkeä raaka-aineiden hankinnasta autojen elinkaaren päähän saakka. Nyt ŠKODA on ottanut tavoitteissaan yhden merkittävän harppauksen eteenpäin: vuoden 2020 alusta ŠKODA kierrättää kaiken tuotannossa syntyvän jätteen materiaalisesti tai termisesti.

Tuotannosta ja logistiikasta vastaava ŠKODA AUTON hallituksen jäsen Michael Oeljeklaus: "Autonvalmistajana meillä on erityinen vastuu toimia kestävän kehityksen hyvänä esimerkkinä. Sen mukaisesti toteutamme vankkumattomasti GreenFuture-strategiaamme. Olemme sen GreenFactory-osaprojektissa nyt saavuttaneet yhden tärkeän tavoitteemme: kierrätämme nyt kaiken autojen valmistuksessa syntyvän jätteemme sataprosenttisesti. Tämä on tärkeä vaihe matkallamme kohti kaikenkattavaa kierrätystä ja osoitus sitoutumisestamme kiertotalouden tehostamiseen".

ŠKODA noudattaa ympäristövastuullisen toiminnan periaatetta myös, vaikka jätteiden perinteinen hävittäminen olisi taloudellisesti halvempi tapa. ŠKODA esimerkiksi hankkii monien korkealaatuisten muoviosien materiaalin kierrätetystä jätteestä. Jos syntynyt jäte kierrätetään termisesti, ŠKODA varmistaa, että jätteenpoltossa syntyvä energia käytetään sähkön- tai lämmöntuotantoon.

ŠKODA AUTO luottaa edistyksellisiin kierrätystapoihin ja tekee yhteistyötä Tšekin kiertotalousinstituutin instituutin kanssa. Erityisesti ŠKODA keskittyy syntyvän jätteen alkulähteisiin eli jätteiden syntymisen vähentämiseen. Esimerkiksi Mladá Boleslavin tehtaan uudessa maalaamossa käytetään autoa kohti noin 210 grammaa vähemmän liuotinaineita ja 17 prosenttia vähemmän kirkaslakkaa kuin aiemmassa maalaamossa. Lisäksi maalaamossa jätteeksi ei enää synny maalilietettä, ja uusi poistoilman puhdistusjärjestelmä pienentää maalijäämiä yli kahdella kilolla per auton kori. Jo vuodesta 2016 alkaen ŠKODA ei ole vienyt yhteiskuntajätettään kaatopaikoille, vaan tämä jätejae poltetaan. Vuodesta 2018 alkaen ŠKODA on käsitellyt tuotannon erilaiset lietejätteet vastaavalla tavalla. Nyt vuoden 2020 alusta ŠKODA ei enää vie mitään tuotannossa syntyvää jätettä kaatopaikoille.

Koulutustoiminnasta vastaava ŠKODA Academy on yhtä lailla vahvasti sitoutunut ympäristönsuojeluun ja luonnonvarojen vastuulliseen käyttämiseen: teknisessä koulutuksessa käytettävä C6000-ohennin voidaan yksinkertaisella tislauksella puhdistaa, joten ohennin on 90-prosenttisesti uudelleen käytettävissä.

ŠKODA on koostanut ympäristövastuullisuuden toimenpiteensä GreenFuture-strategiaksi, jolla on kolme peruspilaria: GreenProduct tarkoittaa autojen kehittämistä mahdollisimman ympäristövastuullisiksi polttoaineen kulutukseltaan sekä käytettävien materiaalien ja niiden kierrätettävyyden suhteen. GreenRetail merkitsee Škodan jälleenmyyjä- ja huoltoverkoston toiminnan ympäristövastuullisen toiminnan edistämistä. GreenFactory kattaa kaikki toimenpiteet ja ratkaisut, joilla edistetään raaka-aineiden säästämistä. Tavoitteissa onnistumisen mittareina valvotaan tiettyjä avainlukuja kuten energian ja veden kulutus tai syntyneen jätteen määrä autokohtaisesti. Sama koskee myös CO2-päästöjä ja haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjä (VOC-päästöjä), joita syntyy esimerkiksi korien maalaamisessa.

ŠKODA jatkaa tällä valitulla tiellä johdonmukaisesti myös tulevaisuudessa: tämän vuosikymmenen toisella puoliskolla autojen ja komponenttien valmistuksessa tehtaiden tarvitsema energia tulee olemaan CO2-neutraalia.

MEDIALAATIKKO
Kuvat: ŠKODA AUTO

Lataa kaikki