12.2.2023
Monen tekijän summa Vastuullisuus

Ympäristön voi ottaa huomioon monella tavalla. Škoda jalostaa käytettyjä PET-muovipulloja osaksi istuinverhoiluja.

Ympäristön huomioon ottaminen auton elinkaaressa on kuin tuhansien osien palapeli – suunnittelusta tuotantoon ja maalipinnan paksuudesta päästöoikeuksiin.

TEKSTI Toni Jalovaara, KUVAT Škoda Auto

Kun puhutaan ympäristöstä ja autoilusta, mieleen tulevat helposti hiilidioksidipäästöjä vähentävät vaihtoehdot. Vähän tarkemmin mietittäessä ajatuksiin voivat pulpahtaa uudet ympäristöystävälliset ja kierrätettävät materiaalit sekä kierrätettyjen materiaalien käyttö. Kaikki tuo on kuitenkin vain pieni jäävuoren huippu siitä työstä, jota ŠKODA tekee jatkuvasti ympäristön hyväksi.

Taustalla vahva strategia

Kaikessa Škodan toiminnassa pyritään kunnianhimoisesti pienentämään yhtiön hiilidioksidijalanjälkeä. Se määriteltiin yhdeksi tärkeimmäksi asiaksi Next level – ŠKODA Strategy 2030 -tulevaisuusohjelmassa. Lyhyesti sanoen kaikessa on otettava huomioon ympäristövastuullisuus.

Strategian konkreettisena tavoitteena on hiilidioksidipäästöjen pudottaminen puoleen vuoteen 2030 mennessä. Tuolloin yli puolet Škodan myynnistä on sähköautoja, joiden osuus tosin vaihtelee eri maissa.

Lisäksi sähköautojen määrän kasvu suhteessa polttomoottorisiin on pitkälti kiinni markkinoiden kehittymisestä. Etenkin Euroopassa siirtyminen sähköautoihin voi tapahtua ennustettua nopeammin, mikäli autoja saadaan valmistettua kysyntää vastaavalla vauhdilla.

Vuodesta 2007 lähtien Škoda on istuttanut puun jokaista kotimaassaan myytyä autoa kohden hiilidioksidipäästöjen kompensoimiseksi.

Tavoitteena hiilineutraalius

Pelkästään sähköautot eivät ratkaise kaikkea, vaan niitä on myös käytettävä ilmastoneutraalisti. Škoda toimittaa Enyaq-mallit jo nyt asiakkaille hiilineutraaleina ostamalla sertifioituja päästöoikeuksia.

Tärkeämpää kokonaisuudessa on kuitenkin autojen käyttö, mikä tarkoittaa uusiutuvien energialähteiden käytön laajentamista. Siksi Škoda Auto tukee Suomeen rakennettavan tuulipuiston rakentamista. Laskennallisesti sen vuotuinen 570 gigawattitunnin tuotanto riittää noin 150 000 kotitaloudelle tai tuhansien Enyaq-sähköautojen lataamiseen.

Škodan laskelmien mukaan sähköauton elinkaaren aikana neljä viidesosaa hiilidioksidipäästöistä syntyy sen käytöstä. Tuotannon osuus on 15 prosenttia ja auton kierrättäminen sen käytön päätyttyä viisi prosenttia.

Auton valmistuksessa on hyvä huomioida, että hankintaketjun ja muiden tekijöiden päästöt ovat seitsemänkertaiset varsinaiseen tuotantoon verrattuna. Siitä huolimatta Škoda tekee kaikkensa kehittääkseen myös tuotannon – eli sen parin prosentin osuuden – hiilineutraaliksi.

Vuodesta 2007 lähtien Škoda on istuttanut puun jokaista kotimaassaan myytyä autoa kohden hiilidioksidipäästöjen kompensoimiseksi.

Isoja päästöleikkauksia

Vaikka varsinaisen tuotannon osuus auton elinkaaren aikaisista hiilidioksidipäästöistä on vähäinen, Škoda pyrkii päästöttömyyteen. Yhtiö on päättänyt, että kaikki kolme Tšekissä sijaitsevaa tehdasta ovat hiilineutraaleja vuoteen 2030 mennessä. Intiassa ollaan liikkeellä vielä tiukemmalla aikataululla, sillä siellä sama tavoite aiotaan saavuttaa jo vuoteen 2025 mennessä.

Škodalla tiedetään, ettei se tavoittele kuuta taivaalta, vaan hiilineutraali tehdas on täysin mahdollista toteuttaa. Vrchlabissa sijaitseva komponenttitehdas on ollut sellainen jo vuodesta 2020 lähtien.

Vrchlabin tehtaalla tuotantoprosessit optimoitiin, energiankulutusta pienennettiin ja samalla siirryttiin uusiutuvan energian käyttöön. Vuonna 2020 tehtaalla noin 90 prosenttia energiasta tuli uusiutuvista lähteistä. Sillä leikattiin vuotuiset hiilidioksidipäästöt 45 000 tonnista kolmeen tonniin.

Uusiutuvaa, puhdasta energiaa

Suuri merkitys on myös tuotantoprosessissa kertyvän jätteen hallinnalla. Vuodesta 2019 alkaen kaikki Vrchlabin tehtaan jäte on kierrätetty joko materiaalina tai lämpönä. Vuotta myöhemmin näin alettiin tehdä myös Mladá Boleslavin ja Kvasinyn tehtailla.

Uusiutuvaa ja puhdasta energiaa tuotetaan myös itse. Vuodenvaihteessa 2022-2023 Mladá Boleslavissa sijaitsevassa päätehtaassa otettiin käyttöön Tšekin kolmanneksi suurin aurinkopaneelijärjestelmä. Tehtaan katolla on lähes 6 000 uusimman sukupolven aurinkopaneelia, jotka kehittävät 2 300 kilowatin nimellistehon. Vuodessa niiden avulla saadaan tehtaan käyttöön yli 2 200 megawattituntia sähköä.

Auton valmistuksessa osien ja komponenttien kuljetukset ovat välttämättömiä, mutta ne aiheuttavat samalla päästöjä. ŠKODA on optimoinut kuljetusreitit, ja samalla kuljetuskapasiteetti käytetään parhaalla mahdollisella tavalla. Pienenä kehitysaskeleena on kahden tehtaan sisäisiin kuljetuksiin käytettävän polttomoottorisen kuorma-auton korvaaminen sähkömoottorisilla kuorma-autoilla, mikä on vähentänyt vuosittaista hiilidioksidipäästöä 60 tonnilla. Lisäksi maantiekuljetuksissa käytetään kuorma-autoja, jotka toimivat vaihtoehtoisilla polttoaineilla kuten maakaasulla.

Škoda tukee tuulipuistojen rakentamista myös Suomeen. Tarkoituksena on saada puhdasta energiaa tuotantoon ja sähköautojen lataukseen.

Myös alihankkijat mukana

Škoda Auton hallituksessa ostotoiminnoista vastaava Karsten Schnake kertoo osuvasti yhtiön vastuullisesta kestävän kehityksen ajattelusta.

”Emme keskity vain vähäpäästöisten moottoreiden valmistamiseen, vaan katsomme isompaa kuvaa. Kaikella, missä tahansa päin maailmaa tuotetulla tavaralla, on ekologinen jalanjälki. Siksi olemme tiiviissä yhteistyössä kumppaneidemme kanssa sitoutuneet kehittämään vastuullisia ratkaisuja nykyisiin ja tuleviin automalleihimme.”

Škodan ja sen alihankkijoiden yhteistyö perustuu Volkswagen-konsernin käytännön sääntöihin ja kestävän kehityksen luokituksiin. Säännöissä määritellään tarkasti vaatimukset mm. ympäristösuojelulle, työntekijöiden oikeuksille sekä kestävän kehityksen integroimiselle organisaatioon ja prosesseihin. Luokitus ei ole pelkkä paperi, vaan sen sisällön toteutuminen varmistetaan paikan päällä tehtävillä tarkastuksilla.

Esimerkiksi korkeajänniteakkujen alihankkijoiden on käytettävä tuotannossaan vähintään viidennes uusiutuvaa energiaa. Toinen tapa kestävään kehitykseen on se, että ŠKODA-malleissa käytettiin vuonna 2021 lähes 1 500 tonnia Arcelor Mittalin valmistamaa X-CARB-terästä, mikä vähensi yhtiön hiilidioksidipäästöä yli 3 000 tonnilla.

Patjasta äänieristeiksi

Monet autonvalmistajat kertovat, kuinka paljon tuotannossa käytetään kierrätettyä muovia, mutta muitakin keinoja löytyy. Škodalla hyvä esimerkki innovatiivisesta kumppanuudesta on kansainvälinen Trèves Group, joka puhdistaa, desinfioi ja silppuaa vanhat patjat, jotka muuten päätyisivät kaatopaikalle, ja valmistaa niistä äänieristeitä.

Toinen mainio tapa säästää luontoa ovat Škodan Simply Clever -varusteisiin kuuluvat sateenvarjot. Itävaltalaisen Dopplerin valmistamat sateenvarjot tehdään tulevaisuudessa kokonaan kierrätysmateriaalista ja kahvat hamppukuidusta, minkä lisäksi rikkoutuneet sateenvarjot voidaan korjata uudelleen käytettäviksi.

Mladá Boleslavin tehtaiden katoille valmistuu Tšekin kolmanneksi suurin aurinkopaneelijärjestelmä, joka tuottaa vuosittain yli 2 200 megawattituntia sähköä tehtaan käyttöön.

Auto kokonaan kiertoon

Euroopan Unionin direktiivin mukaan vähintään 85 prosenttia auton painosta on oltava kierrätettävissä ja 10 prosenttia hyödynnettävissä ainakin energiana. Suomessa ollaan hyvällä mallilla, sillä kierrätykseen tulevat autot saadaan käytettyä erittäin hyvin uudelleen. Myös Škodan tavoitteet kierrätyksen suhteen ovat huomattavasti vaaditun rajan yläpuolella.

”Haluamme käyttää kierrätettävistä materiaaleista mahdollisimman paljon itse ja pitää ne edelleen kierrossa. Siksi tutkimme jatkuvasti vielä tehokkaampia kierrätysprosesseja ja uusia materiaaleja. Jälkimmäisiä ovat etenkin luonnolliset ja uusiutuvat lähteet tai jopa jätteistä saatavat materiaalit”, ŠKODA Auton teknisestä tuotekehityksestä vastaava hallituksen jäsen Johannes Neft kertoo.

Nykyisin elinkaaren lopussa auto puretaan ja mahdollisimman paljon kierrätetään. Metalleja käytetään uuden teräksen sekä valuosien valmistamiseen ja lasista valmistetaan uusia laseja. Muoviosat käytetään uudelleen ja niistä syntyy tuttuja kotitalouksien tuotteita kuten vaateripustimia ja kukkaruukkuja. Uusilla menetelmillä ŠKODA voi hyödyntää muoviosat entistä paremmin uuden auton valmistuksessa.

ŠKODA haluaa kantaa vastuunsa ja vaalia ympäristön säilymistä jälkipolville.

Yhä parempia renkaita

Yksi tärkeä kestävän kehityksen kohde ovat renkaat, joita ŠKODA tutkii yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa. Esimerkiksi Continentalilla kierrätysmateriaalien osuus on paljon aiempaa suurempi ja yhtiö selvittää myös voikukista saatavan luonnonkumin käyttöä. Bridgestone puolestaan toimittaa jo nyt ENYAQ-malleihin aiempaa kevyempiä renkaita, joiden vierintävastus on entistä pienempi.

Myös Škoda Vision 7S -konseptiautossa on esitelty renkaiden tulevaisuutta käytön jälkeen. Osa sen etu- ja takahelmoista sekä pyöräkoteloiden suojat ja matkustamon lattia on tehty kierrätetyistä renkaista.

Koko verkosto mukana

Škodalla tiedetään, ettei yhtiön hallituksen tekemistä päätöksistä ole hyötyä, ellei koko organisaatio seiso niiden takana. Sen takia kestävän kehityksen ja vastuullisuuden matkalle otetaan 3 200 jälleenmyyjää eri puolilla maailmaa.

Škodan toimenpiteet perustuvat koko Volkswagen-konsernin ympäristönsuojelulliseen toiminta-ajatukseen: goTOzero. Osana ohjelmaa jokaista työntekijää innostetaan pohtimaan omia mahdollisuuksia kestävän kehityksen ja ilmastonsuojelun edistämiseen.

Lue myös

Läpi lumen ja tuiskun – Enyaq Coupé 80x 4x4 RS iV

Koeajossa

Octavia ja Fabia – Best Cars 2023

Ajankohtaista & Uutta

Huskyn taikaa

Lifestyle