25.5.2023
Kaikki Škodat valmistetaan pian hiilineutraalisti Vastuullisuus

Vaikka valmistus kattaa vain noin 15 prosenttia auton elinkaaren aikaisista ympäristövaikutuksista, Škoda ei jätä kiveäkään kääntämättä. Pienillä asioilla tuotannossa voi olla suuri vaikutus päästöihin, jotka halutaan vuoteen 2030 mennessä neutraloida.

TEKSTI Toni Jalovaara | KUVAT Škoda Auto

Suurin osa auton ympäristövaikutuksista syntyy sen käytöstä, mutta Škoda ajattelee asian kokonaisvaltaisemmin ottaen ympäristön huomioon kaikessa toiminnassaan. Tavoitteena on, että kaikki autot valmistetaan hiilineutraalisti vuoteen 2030 mennessä. Intiassa aikataulu on asetettu vielä viisi vuotta tiukemmaksi. Eikä päämäärä ole mahdoton, sillä Vrchlabín tehdas on ollut hiilineutraali jo vuoden 2020 lopusta alkaen.

Škoda Auton tehtailla tehdään kaikki mahdollinen, jotta autot valmistuvat mahdollisimman vähällä energialla ja luontoa kunnioittaen.

Tuotantoa vihreällä energialla

Tehtaassa tarvitaan paljon energiaa. Ympäristön kannalta valtava merkitys on sillä, millaista energiaa valmistusprosessissa käytetään. Suurin loikka kohti hiilineutraalia tulevaisuutta otetaan uusiutuvia energialähteitä käyttämällä.

Kvasinyn ja Vrchlabín tehtailla jo 90 prosenttia energiasta saadaan uusiutuvista lähteistä. Vrchlabín tehtaalla CO2-päästö onkin pienentynyt 45 000 tonnista 3 000 tonniin. Jäljelle jäävä päästö kompensoidaan erilaisilla toimenpiteillä, kuten kansainvälisillä ilmastohankkeiden sertifikaateilla.

Vrchlabíssa on siirrytty aiempaa tehokkaampaan energianhallintaan, jolla saavutetaan suuria säästöjä. Vuosittain lämmitysenergiaa kuluu 2 000 megawattituntia vähemmän ja sähköä säästetään muissa toiminnoissa 1 500 megawattituntia. Maakaasun vaihtaminen biokaasulaitokselta saatavaan hiilineutraaliin metaaniin on vähentänyt CO2-päästöjä 2 700 tonnilla.

Mladá Boleslavin tehtaalla otetaan käyttöön vuoden 2023 loppuun mennessä Tšekin tasavallan kolmanneksi suurin aurinkopaneelijärjestelmä. Pysäköintipaikkojen katoksiin on asennettu lähes 6 000 aurinkokennoa, jotka kehittävät 2 300 kilowatin nimellistehon. Tällä tuotetaan vuodessa yli 2 200 megawattituntia sähköä. Yhdessä vanhemman aurinkopaneelijärjestelmän kanssa viidennes Škoda Auton vihreän energian tarpeesta saadaan katettua aurinkoenergialla.

Škodissa on tavallista ohuempi maalipinta, millä vähennetään maalin käyttöä laadusta tai kestävyydestä tinkimättä.

Vähemmän maalia laadusta tinkimättä

Hyvä esimerkki jatkuvasta kehityksestä on Škodissa käytettävä maalipinta. Yhdessä BASF:n kanssa on kehitetty innovatiivinen maali, jota käytettäessä yksi neljästä maalikerroksesta voidaan jättää paljon ohuemmaksi kuin ennen. Laadusta tai kestävyydestä ei kuitenkaan tingitä yhtään. Vuosittain tarvitaan 720 tonnia vähemmän maalia, millä on suuret ympäristövaikutukset.

Koko maalausprosessia on kehitetty niin, että maalipinnan ulointa kirkaslakkakerrosta lukuun ottamatta Mladá Boleslavin tehtaalla käytetään vain vesiliukoisia aineita. Kovetus- ja kuivausvaiheessa voidaan säästää viidennes energiaa aiemmin käytettyyn menetelmään verrattuna. Yhtä autoa kohden käytetään 210 grammaa vähemmän liuottimia, ja kun se kerrotaan sadoillatuhansilla autoilla vuodessa, päästään mittaviin lukemiin.

Muutkin luvut ovat pienentyneet. Esimerkiksi kirkaslakan käytön määrä on vähentynyt lähes viidenneksellä. Maalilietettä puolestaan ei synny enää jätteeksi. Poistoilman puhdistusilman kehityksellä maalijäämiä on pienennetty niin ikään yli kahdella kilolla autoa kohden.

Maalaamossa, kuten kaikissa muissakin Škoda Auton tuotantoprosesseissa, kaikki jäte hyödynnetään. Tämän vuosikymmenen alusta alkaen aiemmin kaatopaikalle toimitettu jäte käytetään hyväksi ja kierrätetään joko materiaalina tai lämpönä.

Tulevaisuudessa Škodan sähköautojen käytöstä poistuneista ajoakuista tehdään energiavaraajia, joista saadaan virtaa jälleenmyyjien liiketilaan, sähköautojen lataukseen ja valtakunnan verkkoon.

Ajoakut valmistetaan lähellä autojen kokoonpanoa

Ympäristön huomioon ottamista on myös valmistuksessa tarvittavien osien ja komponenttien kuljetusten vähentäminen. Se on yhtenä syynä siihen, miksi Škoda Auto valmistaa Volkswagen-konsernin sähköautojen MEB-perusrakenteessa käytettävät ajoakut Mladá Boleslavissa. Modernissa tehtaassa on tehty kaikki mahdollinen, jotta valmistus olisi mahdollisimman hiilineutraalia.

Ajoakkujen tuotanto on automatisoitu pitkälle valmistuksesta varastointiin. Škoda Enyaq iV:n ja muiden Volkswagen-konsernin valmistamien sähköautojen suosio on ollut niin suuri, että tehtaan 250 000 ajoakun vuosituotantoa kasvatetaan jopa 50 prosentilla vuoden 2023 loppuun mennessä. Logistiikka toimii, sillä valmiit ajoakut siirretään helposti viereiselle Enyaq iV:n kokoonpanolinjalle.

Ympäristön huomioimiseksi ja kustannusten säästämiseksi kuljetusreitit on optimoitu, minkä lisäksi käytetään tehokkainta ja vähäpäästöisintä kuljetusmuotoa. Esimerkiksi Mladá Boleslavin tehtaan sisäisissä kuljetuksissa polttomoottoriset kuorma-autot on korvattu sähkömoottorisilla versioilla. Pidemmissä kuljetuksissa suositaan vaihtoehtoisten polttoaineiden, kuten maakaasun käyttöä.

Kuljetuksiin kuuluu myös osien pakkaaminen, jossa on siirrytty pääsääntöisesti kierrätettäviin materiaaleihin. Aiemmin muovikalvoon pakattujen osien pakkausmateriaali on korvattu maissitärkkelyksestä valmistettavalla kompostoituvalla kalvolla. 3-6 kuukautta pakkausmateriaalina käytön jälkeen kalvo saa uuden elämän maanparannusaineena tai orgaanisena lannoitteena.

Enyaq iV:n valmistus: autojen tuotantolinja on aivan ajoakkujen valmistuspaikan vieressä. Tämän ansiosta raskaita ajoakkuja ei tarvitse kuljettaa pitkälle.

Škoda Enyaq iV jo nyt hiilineutraali

Škoda Auto toimittaa asiakkailleen jo nyt hiilineutraaleja autoja. Tuotannossa edetään nopeasti kohti tuota päämäärää, joskaan aivan niin pitkällä ei vielä olla. Niinpä Enyaq iV:n valmistuksessa syntyvät hiilidioksidipäästöt korvataan ostamalla sertifioituja päästöoikeuksia.

Päästöoikeuksien hankkimisen tarve vähenee kaiken aikaa, sillä Škoda suunnittelee uudet autonsa aina vain paremmin ympäristö huomioon ottaen. Siinä auttavat muun muassa innovatiiviset ja aiempaa kevyemmät materiaalit sekä luonnonmateriaalien käyttö.

Škoda Enyaq iV on yksi markkinoiden ensimmäisistä hiilineutraaleista automalleista. (kuva: Toni Jalovaara)

Autolla ympäri Eurooppaa – 10 000 kilometriä kesässä

Meidän Škodamme

Luonnonvoimista sähkövoimaa – näin sitä syntyy

Ajankohtaista & Uutta

Monen tekijän summa

Vastuullisuus