20.3.2023
Luonnonvoimista sähkövoimaa – näin sitä syntyy Ajankohtaista & Uutta

Ajan hengessä myös Škoda on omistautunut toiminnassaan vastuullisuudelle – onhan se koko Euroopan energiateollisuuden yhteinen, toimintaa ohjaava tavoite. Joko tiesit, miten uusiutuvasta energiasta saadaan sähköä, jota voidaan käyttää esimerkiksi sähköautojen lataamiseen?

Teksti ja kuvamateriaali Škoda Auto

Vastuullinen energiantuotanto auttaa pienentämään ihmisten aiheuttamia ympäristövaikutuksia. Se on tie tulevaisuuteen. "Luonto on kallisarvoisinta, mitä meillä on", Petr Pavlík Ostravan teknillisestä yliopistosta sanoo. Katso video, jossa Pavlík kertoo, miten luonto voi luoda energiaa autoihimme.

Tuulivoima

Petr Pavlíkin mukaan uusiutuvan energian tuotantoon on käytettävissä kolme päälähdettä: tuuli, vesi ja aurinko.

Tuulivoimalassa tuulen pyörittämät lavat käyttävät sähköä tuottavaa generaattoria. "Tuulimyllyn lavat alkavat pyöriä jo verrattain pienellä, noin 10 km/h tuulennopeudella (noin 2,8 m/s)", Pavlík sanoo.

"Näin pienillä tuulennopeuksilla tuulimyllyn teho saattaa olla noin 25 kilowattia verrattuna siihen, että se on suunniteltu 2000 kilowatin maksimiteholle."

Suuren energiantuotannon kannalta onkin järkevää rakentaa kokonaisia tuulipuistoja paikkoihin, joissa tuulee usein ja verrattain vakaasti. Yksi hyvistä sijoituspaikoista on Itämeri, jonne Saksa on jo rakentanut tuulisähkön tuotantokapasiteettia yli 54 000 megawatin verran.

"Myös pieniä yksittäisiä tuulivoimaloita eli mikroturbiineja on käytössä paljon, joskin niiden kapasiteetti on vain muutama sata wattia. Se riittää kuitenkin esimerkiksi kesämökin valoihin", Pavlík lisää. Tuulivoima pystyy siis auttamaan jo pienessä mittakaavassa.

Vesivoima

Vesivoimalat ovat toinen tärkeä vihreän energian tuottamisen lähde. Vesivoimaloissa sähkö syntyy generaattoreissa, joita veden virtauksen pyörittämät turbiinit käyttävät. Norja on vesivoiman käytössä Euroopan ykkönen: jopa 99 prosenttia Norjan sähköstä syntyy vesivoimalla.

"Vaikka vedellä on valtava energiapotentiaali. Koko maailman energiaperspektiivistä katsottuna vesivoimaloiden rakentaminen on järkevää vain paikkoihin, jossa vedenvirtaus on todella suurta. Silti oikeissa olosuhteissa vesivoima voi olla järkevä ratkaisu myös paikallisessa energiantuotannossa", Pavlík toteaa.

Euroopassa on enää harvoja paikkoja, joihin uusia vesivoimaloita voitaisiin rakentaa vaikuttamatta luonnonolosuhteisiin massiivisesti. Jonkin verran enemmän mahdollisuuksia tarjoaa ns. pumppuvoimalaitos. Tällaisessa voimalassa vesi pumpataan maastossa korkeammalla sijaitsevaan yläaltaaseen varastoon pienen sähkönkulutuksen aikaan, ja kun sähköä tarvitaan enemmän, vettä valutetaan yläaltaasta voimalan turbiineille. Uusien pumppuvoimalaitosten suunnitelmia on vireillä eri vaiheissa.

Kuka Petr Pavlík?

Petr Pavlík työskentelee apulaisprofessorina Ostravan teknillisen yliopiston koneteknisen tiedekunnan voimatekniikan laitoksella. Opettamisen ohella hän toimii kandidaatin- ja pro gradu -tutkielmia tekevien opiskelijoiden mentorina. Tutkimustyössään hän on erikoistunut polttomoottoreihin ja turbiineihin, lämpötekniikkaan sekä sähkön ja lämmön yhteistuotantoyksikköjen käytön kehittämiseen. Opetus- ja tutkimustyön ohella hän antaa aikaansa tekniikan ja energian aiheiden popularisointiin vetämällä työpajoja, joita on katsellut jo yli 8000 ihmistä.

Aurinkovoima

Pavlíkin mukaan aurinkovoimaloilla on uusiutuvan energian lähteistä suurin tulevaisuus. Melkein kuka tahansa voi asennuttaa aurinkopaneelit talonsa katolle. Samanlaisista paneeleista rakennetaan myös kokonaisia aurinkopaneelikenttiä, joiden sijoituspaikoiksi soveltuvat erilaiset käyttämättömät alueet, pellot, tehtaiden katot tai jopa pysäköintitalojen katot.

"Aurinko on jo pitkään ollut nopeimmin yleistyvä vihreän energian lähde Euroopassa", Petr Pavlík sanoo.

Aurinkopaneeleilla on sekin merkittävä etu, että yksinkertaisen toimintaperiaatteensa ja rakenteensa ansiosta paneelit tarvitsevat huoltoa vain hyvin vähän: auringonsäteet osuvat paneeleihin, joissa sähkö syntyy.

"On tietenkin selvää, että aurinkopaneelit toimivat vain, kun päivä paistaa. Siksi niiden tuottamaa energiaa on tarpeen varata joko akkuihin tai veden lämmittämiseen", Pavlík toteaa.

Aurinkopaneeleilla on suuri tulevaisuus etenkin yksityiskäytössä.

Muut energianlähteet

Tuuli, vesi ja aurinko eivät ole ainoita uusiutuvan energian lähteitä. Muista lähteistä esimerkiksi vuorovesi- ja aaltovoimalat tai maalämmön lähteet kohtaavat helposti maantieteellisiä rajoituksia. Pienessä mittakaavassa hyödyllisiä voivat olla marginaaliset energianlähteet, kuten riisinjyvän kokoiset mikrotuuliturbiinit tai lämpötilaeron periaatteella toimivat lämpösähköiset generaattorit.

Nykyään puhutaan paljon myös ydinvoiman fuusioreaktoreista. Jos ne jonain päivänä saadaan hallitusti toimimaan, ne mullistavat energiateollisuuden. "Toistaiseksi onnistumiset ovat olleet vähäisiä. Vaikka välillä kerrotaan merkittävistä edistysaskeleista, matka niihin on vielä pitkä", Pavlík arvelee.

Vastuullisuus ja Škoda

Škoda käyttää autojen valmistamisessa yhä enemmän uusiutuvista lähteistä saatavaa energiaa, mikä pienentää huomattavasti tuotannon CO2-päästöjä. Komponenttitehdas Vrchlabíssa on ollut täysin CO2-neutraali vuoden 2020 lopusta. Škodan toiset kaksi tehdasta Tšekin tasavallassa saadaan hiilineutraaleiksi vuoteen 2030 mennessä ja tehtaat Intiassa saavuttavat tavoitteen vuonna 2025.

Uusiutuvista lähteistä saatavan sähkön käytön lisäksi Škodan vastuullisuustoimenpiteisiin sisältyvät jätteiden kierrätys, kestävän kehityksen mukaiset materiaalit, resursseja säästävät prosessit sekä mahdollisimman ympäristövastuullinen logistiikka.

Škoda investoi myös vahvasti aurinkopaneelijärjestelmiin, joita on jo asennettu ja asennetaan tuotantolaitosten ja huoltopisteiden yhteyteen. Tšekin tasavallan suurin, lähes 6000 moduulin katolle asennettu aurinkopaneelijärjestelmä, sijaitsee Škodan varaosakeskusvaraston ja logistiikkakeskuksen katolla. Škodan huolto- ja koulutuskeskuksessa Kosmonosyssä on ollut oma järjestelmänsä jo vuodesta 2020. Aurinkopaneelit ovat käytössä myös Intian Punen tehtaalla: yhteensä peräti 25 770 moduulia.

Myös älykäs logistiikka auttaa parantamaan vastuullista toimintaa. Škoda käyttää osien ja komponenttien kierrätyskelpoisia pakkausmateriaaleja. Korkea kierrätysaste ja jo kierrätettyjen tai kierrätyskelpoisten materiaalien runsas käyttö auttaa pienentämään päästöjä entisestään.

Lue myös

Monen tekijän summa

Vastuullisuus

Škoda-brändi uudistuu

Ajankohtaista & Uutta

Läpi lumen ja tuiskun – Enyaq Coupé 80x 4x4 RS iV

Koeajossa