21.12.2021
Škodan muotoiluosaston salaiset taustavoimat Ajankohtaista & Uutta

Muotoilumallin luominen lukeutuu uuden auton kehityksen jännittävimpiin vaiheisiin. Škodan muotoiluosaston kansainväliseen tiimiin kuuluu yli 80 henkilöä, jotka ovat keskittyneet tähän prosessivaiheeseen. Esittelemme nyt tämän tiimin avainhenkilöitämme.

TEKSTI JA KUVAT ŠKODA AUTO

Martin Bognerin johtamalla muotoilun mallinnus- ja digitalisointiosastolla (EDM) suunnittelijan idea muutetaan mahdollisimman tarkasti ja nopeasti digitaaliseksi tai fyysiseksi malliksi. Nämä mallit edustavat ehdotettua muotoiluratkaisua ja niitä käytetään pääasiassa ehdotettujen muotoilumallien lisäkehityksessä, muotoiluesittelyissä ja lopullisessa hyväksyntävaiheessa sarjatuotantoa varten.

EDM-osasto vastaa myös muotoilujen esittelyistä ympäri maailmaa, edistyksellisten visualisointi- ja muiden IT-tekniikoiden kehityksestä ja käytäntöön soveltamisesta sekä muotoiluprosessien digitalisoinnin kehittämisestä. Vastuualueeseen kuuluu paljon erilaisia asioita, mutta isona etuna on, että kaikki ne ovat loogisesti liitoksissa toisiinsa.

Mallinnus ja digitalisointi edellyttävät tiimityötä, johon osallistuu monia eri alojen asiantuntijoita.

"Digitalisaation merkitys kasvaa tällä hetkellä huomattavasti", Bogner toteaa. "Aiemmin keskityimme lähinnä savimallien kanssa työskentelyyn, mutta nykyään suurin osa työstämme tapahtuu digitaalisessa ympäristössä. Useimmiten se tarkoittaa, että voimme työskennellä tehokkaammin, joustavammin ja nopeammin, mikä tuo mukanaan myös taloudellisia säästöjä. Samaan aikaan digitalisaatio mahdollistaa etätyöskentelyn sekä tietojen ja digitaalisen muotoiludatan jakamisen modernien viestintäkanavien kuten videoneuvottelujen ja muiden online-työkalujen välityksellä. Viime aikoina siitä on ollut myös muuta etua syistä, joista olemme kaikki hieman liiankin hyvin tietoisia."

Uuden auton muotoiluprosessista noin 70–80 prosenttia on digitaalista työtä ja loput fyysisten mallien parissa työskentelyä. "Alan digitalisaatio on edennyt intensiivisesti kahdenkymmenen vuoden ajan, mutta ohjelmistojen ja laitteistojen ominaisuuksissa on tapahtunut merkittäviä kehitysaskelia vasta aivan viime vuosina", Bogner kertoo. Periaatteessa ideana on luoda digiympäristössä yksityiskohtainen ja hienostunut 3D-malli, joka vastaa tarkasti lopullista autoa.

Kuinka hyvältä uudistettu ŠKODA FABIA näyttää virtuaaliesittelyssä?

Luonnoskuva on kaiken lähtöpiste

Tämä on Škodan digimallintajien laatima malli. Heidän lähtökohtanaan on suunnittelijan luonnoskuva, jota mallintajat ja suunnittelija käyttävät tulevan auton 3D-mallin luomisessa.

"Kyse on eräänlaisesta symbioosista, jossa kaksi ihmistä ja kaksi ammattikuntaa sulautuu yhdeksi kokonaisuudeksi. Suunnittelija tuottaa luonnoskuvan, joten häntä voisi kutsua prosessin aivoiksi. Mallintaja luo mallin toimien näin prosessin käsinä", digitaalisen mallinnuksen ja visualisoinnin tiimipäällikkönä toimiva János Bársony kuvailee.

Uusin tekniikka yhdistettynä viimeisten kahden vuoden aikaiseen kehitykseen ovat tehneet tästä suhteesta tiiviimmän kuin koskaan aiemmin. "Aivan viime aikoihin saakka käytettävissämme oli vain muutamia ohjelmia, ja ne vaativat erittäin laajaa ja syvällistä ymmärrystä. Nyt ohjelmistojen ominaisuudet ovat huomattavasti laajempia ja monipuolisempia. Myös niiden käyttäminen on helpompaa, joten kannustamme esimerkiksi suunnittelijoita luonnostelemaan visionsa alusta lähtien 3D-muodossa, mikäli se vain on mahdollista", Bársony lisää.

Muotoilun mallinnus- ja digitalisointitiimin kuva uuden sukupolven ŠKODA Fabiasta.


Kolmiulotteinen virtuaalitodellisuus

Aiemmin suunnittelijoiden työkaluna toimi Blender-niminen yleinen grafiikkaohjelma, mutta nykyään virtuaalitodellisuuden 3D-luonnostelu alkaa myös saada jalansijaa suunnittelijoiden keskuudessa. Tämä edistysaskel helpottaa edelleen digitaalisten mallien luomista.

"Luonnoskuvien on tärkeää välittää hyvin tarkasti suunnittelijan tarkoittamat ajatukset ja ideat mallintajalle. Se onnistuu luonnollisesti parhaiten 3D -muodossa.", Bársony täsmentää.

"VR-luonnos antaa suunnittelijalle paremman mielikuvan lopputuloksesta kuin perinteisellä 3D-ohjelmalla tehty luonnos. Siinä hahmottaminen voi toisinaan olla hieman sekavaa, minkä lisäksi myös mittakaava aiheuttaa omat hankaluutensa. Virtuaalitodellisuus mahdollistaa muotojen luomisen luonnollisessa koossa, ja kaikki on nähtävissä heti kolmiulotteisessa tilassa", Radek Šimon selventää. Hän vastaa koko digitiimin laitteiden lisäksi teknisten innovaatioiden tuomisesta Škodan muotoiluosastolle.

Muotoilun mallinnus- ja digitalisointiosaston edustajat vastaavat auton sisätiloista.

Riippumatta siitä, onko lähtökohtana käsin piirretty luonnos, 3D-malli vai VR-malli, mallintajan tehtävänä on luoda seuraavaksi mallinnus autosta. Luonnoskuvat eivät sisällä yksityiskohtia eli niissä ei näy auton yksittäisiä osia ja komponentteja. Niiden lisääminen kuuluu mallinnustiimille, joita työskentelee jokaisen auton parissa useita: tyypillisesti esimerkiksi kolme auton ulkopuolen ja kolme auton sisätilojen parissa. Tiimit muokkaavat mallia asteittain suunnittelijaa konsultoiden, esittelevät sen seuraavaksi johdolle ja muokkaavat sitä sitten uudelleen.

"Mallintajan on itse asiassa nähtävä työvaiheiden ketjumaisuus ja oltava kärsivällinen. Kaikki erilliset vaiheet ovat erittäin tärkeitä, koska niiden kautta lopullisesta designista saadaan hiottua täydellinen. On myös hyvin yleistä, että erityisesti työn alussa prosessissa voidaan joutua palaamaan monia vaiheita taaksepäin", János Bársony kuvailee.

Muotoilun mallinnus- ja digitalisointitiimin kuva uuden ŠKODA Fabian sisätiloista.

Videopelimäinen esittely

Ketjumaisesti toisiaan seuraavat ja toistuvat työvaiheet mallin yksityiskohtien loppuun hiomiseksi kestävät kaikkiaan noin 22 kuukautta. Myöhemmässä vaiheessa digitaalinen malli toimii perustana savimallille. Tehdyt muutokset skannataan savimallista takaisin 3D-malliin ja niitä hiotaan uudelleen. ”Luomamme data helpottaa muiden ŠKODA-osastojen työskentelyä tulevan auton parissa”, János Bársony kertoo.

Esittelyt ovat toinen tärkeä osa digitaalisessa ympäristössä työskentelyä. Niiden merkitys on luonnollisesti kasvanut entisestään viimeisten kahden vuoden aikana. Tiimit esittelevät auton virtuaaliympäristössä esihenkilöilleen ja suunnittelijoille näitä konsultoidessaan sekä yrityksen ja koko konsernin johdolle. Näin auton yksityiskohtia voidaan hioa virtuaaliympäristössä maailmanlaajuisesti esimerkiksi Intiassa olevien kollegojen kanssa keskustellen.

Muotoilun mallinnus- ja digitalisointiosaston edustajat vastaavat auton ulkopuolesta.

Visualisointiin käytetään erikoisohjelmistoa, mutta tekniikka on yllättäen melko "demokraattista". ŠKODA käyttää tätä varten videopeleille tarkoitettuja Unreal- ja Unity-pelimoottoreita. Niitä käytetään (ainakin toistaiseksi) staattisten kuvien luomiseen, ja ne myös tekevät työstä monella tapaa helpompaa.

"Yksi syy niiden käyttöön on, että ne toimivat tehokkaasti yhteen käyttämiemme erilaisten virtuaalilasien kanssa. Lisäksi ne ovat melko avoimia kehitysympäristöjä tarjoten lähes rajoittamattomat ohjelmointimahdollisuudet. Ja viimeisenä muttei vähäisimpänä, pelimoottoreiden tarkoituksena on tarjota paras mahdollinen graafinen tulos minimaalisella suorittimen kuormituksella", Radek Šimon tähdentää. Esittelyt ja etenkin 3D-esitykset voidaan siten toteuttaa melko tavallisilla tietokoneilla, joissa on tehokkaat näytönohjaimet.

Muotoilun mallinnus- ja digitalisointiosastolla työskentelee tiimi, joka vastaa vanteiden designista.

Yksi Šimonin tiimin viime kuukausina käyttöön ottamista innovaatioista on uusi esittelyjä varten tarkoitettu seinä. Huippunykyaikainen 8K-tarkkuuksinen mikro-LED-seinä sijaitsee Mladá Boleslavissa Česanan toimistolla muotoilun esittelytilassa, missä on kaksi vierekkäin sijaitsevaa kuusi metriä korkeaa näyttöpintaa.

"Niiden käyttöönottoon liittyi haasteita. Olimme tiiviissä yhteydessä korealaisiin kehittäjiin, ja meidän täytyi vakuuttaa heidät siitä, että käyttämämme tilat sopivat tälle huipputekniikalle", Šimon kertoo. Tämä on jälleen yksi todiste siitä, kuinka ŠKODA pyrkii jatkuvasti toimimaan edelläkävijänä.

Muotoilun mallinnus- ja digitalisointiosaston kolmikko

Martin Bogner

Martin Bogner on muotoilun yhdistetyn mallinnus- ja digitalisointitiimin päävastaava. Hän vastaa koko osastosta, joka muuntaa suunnittelijoiden visiot luonnoskuvista ensin digitaaliseen muotoon ja sitten oikeita autoja muistuttaviksi fyysisiksi malleiksi. "Se on upeaa yhteistyötä, jossa on mukana paljon erittäin lahjakkaita ja luovia ihmisiä", Bogner sanoo.

"Olen työskennellyt muotoilun parissa yli vuosikymmenen ajan ja eniten nautin siitä, että saan olla mukana prosessissa, jossa digitaalinen ja fyysinen malli syntyvät ja kehittyvät pelkkien ideoiden pohjalta. Kahden vuoden jälkeen näemme lopullisen tuotteen, jota valmistetaan satojatuhansia kappaleita", hän lisää hymyillen.

János Bársony

Radek Šimon

Radek Šimon on eräänlainen digitaalisen mallinnuksen guru Škodan Mladá Boleslavin päätehtaalla. "Digitaalinen mallinnus aloitettiin täällä vuonna 1993. Olin osa neljän hengen tiimiä, joka auttoi sen lanseerauksessa", hän kertoo.

Alan kehittyessä Radek Šimon työskenteli monien eri tekniikoiden parissa ja johti digitaalista mallinnustiimiä vuoteen 2018 saakka. Tuolloin hän päätti keskittyä itse tekniikkaan, ja onkin siitä lähtien tehnyt paljon töitä sen eteen, että uutta tekniikkaa saadaan Škodan muotoiluosaston käyttöön. Hän seuraa tarkasti alan kaikkia trendejä. Samoin kuin kollegansa, jotka pääsevät usein tarkastelemaan tulevien autojen salassa pidettäviä malleja, Šimon saa kokeilla teknisiä innovaatioita, jotka ovat muutoin vielä huippusalaisia.

Martin Bogner

János Bársony

Unkarissa kasvanut János Zoltán Bársony piirsi autoja ja lentokoneita koulukirjoihinsa jo nuoresta lähtien. "Haaveilin lentäjän tai lentokonesuunnittelijan ammatista. Tuon ajan sosialistiblokin maissa ilmailualan opintojen suorittaminen oli kuitenkin mahdollista ainoastaan Venäjällä eikä venäjän kieli ollut vahvuuteni", hän muistelee. "Olin yksi ensimmäisistä opiskelijoista, joka osallistui Dresdenin yliopiston uudelle teollisen muotoilun kurssille."

Opintojen jälkeen hän työskenteli digitaalisena mallintajana pääasiassa Volkswagen-konsernissa sekä jonkin aikaa myös freelancerina. Oliver Stefanin pyynnöstä hän päätyi ŠKODA Auton palvelukseen vuonna 2018. "Aiemmin konsernin ulkopuolisena toimeksisaajana minulla ei ollut juurikaan vaikutusvaltaa, mutta täällä työnjälkeni näkyy aidosti ja voin viedä asioita eteenpäin."

Radek Šimon

Lue myös

Uusi ŠKODA FABIA – turvallisuuden huippua

Ajankohtaista & Uutta

Uusi ŠKODA FABIA ihastuttaa jo 60 sekunnissa

Ajankohtaista & Uutta

Esiripun takaa: Näin kansainvälinen Fabian ensiesittely tehtiin

Ajankohtaista & Uutta